Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) pekar ut EU som Sverige viktigaste utrikespolitiska arena. Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Utrikesministern slår fast: EU är den viktigaste arenan

Sveriges syn på EU:s utrikespolitiska roll har tydligt förändrats de senaste åren.

2007 sade dåvarande utrikesministern Carl Bildt (M) i sin första utrikesdeklaration att “samarbetet inom den Europeiska Unionen intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik”.

Två år senare, 2009 då Sverige var EU:s ordförandeland och Lissabonfördraget infördes, kallades EU för den “bästa plattformen” för Sveriges utrikespolitiska agerande.

Med Lissabonfördraget togs steg att fördjupa det utrikespolitiska samarbetet i EU, något som nu tycks förändrat Sveriges beskrivning av unionens roll och möjligheter på området.

När utrikesdeklaration för 2016 presenterades i riksdagen av utrikesminister Margot Wallström (S) på onsdagen samlade hon Sveriges nya syn i en mening.

– EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena, sade Margot Wallström och nämnde hur starkt Sverige var engagerat i att ta fram en global strategi för EU:s utrikespolitiska agerande. En strategi som Sverige varit med om att ta initiativ till några år tidigare.

Utrikesministern och regeringen presenterar i en utrikesdeklaration varje år sin vision och linje kring hur Sveriges utrikespolitik ska bedrivas.