Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs EESKs möte i Bryssel 16- 17 mars 2016.

Läsartext: Enormt engagemang för att hjälpa flyktingar

Ellen Nygren 29 mars 2016

EESK:s rapport om flyktingfrågorna är ett pionjärarbete som förtjänar att spridas. Det skriver Ellen Nygren LO:s ledamot av EESK i Bryssel.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs EESKs marsmöte handlade till stor del om flyktingfrågorna och om fördjupning av EMU-samarbetet.

Debatten med kommissionär Avramopoulos inleddes med att EESK presenterade sin rapport om flyktingfrågorna, som baseras på EESK-ledamöters iakttagelser i elva medlemsländer plus Turkiet. Rapporten är ett pionjärarbete, som förtjänar att spridas.

Vad 36 av EESKs ledamöter har gjort är att besöka platser där flyktingar tas emot i de respektive länderna som flyktingläger och vid gränskontroller.  De har också träffat företrädare för regeringar, ansvariga myndigheter engagerade frivillighetsorganisationer.

Jag var en av arbetstagargruppens tre talare i debatten. Budskapet var: EESKs rapport vittnar om ett enormt medmänskligt engagemang bland medborgare för att hjälpa människor på flykt i en mycket svår situation. Detta visar en viktig aspekt av flyktingfrågorna; att det

handlar om människor, respekt för vars och ens rätt och människovärde.

EESKs huvudbudskap pekar på det ansvar som EU och medlemsstaterna måste ta;

-       EU och medlemsstaterna måste avsätta tillräckliga resurser i form av personal, finansiering och infrastruktur för mottagande av och stöd till flyktingar

-       Medlemsstaterna är ansvariga för genomförandet av Genève-konventionen

-       EU bör anstränga sig mer för att samordna humanitära insatser

-       Kommissionen måste övervaka att alla medlemsstater på ett korrekt sätt införlivar och efterlever EUs asyllagstiftning, särskilt direktivet om mottagningsvillkor

-       Medlemsstaterna måste visa att det finns en politisk vilja att ta emot och ge stöd till flyktingar

 

Rekommendationen om den ekonomiska politiken för euroområdet, som kommissionen publicerade i samband med den årliga tillväxtöversikten debatterades också.  

Syftet är att förbättra integrationen av euroområdet och de nationella dimensionerna av EUs ekonomiska styrning, för att skapa diskussioner redan inför de landsspecifika rekommendationerna, så att gemensamma utmaningar återspeglas fullt ut i landsspecifika åtgärder.

EESK beklagar inledningsvis att det civila samhället, och då framför allt arbetsmarknadens parter, inte har konsulterats om utformningen av denna rekommendation eller de nationella förfarandena som den ska leda till.  Vidare konstateras att de investeringsprogram och sysselsättningsoffensiver som lanserats inte har uppnått de uppsatta målen. EESK hävdar att tvärtemot vad kommissionen rekommenderar, bör finanspolitiken utformas så att den snarare är expansiv än neutral.

EESK menar att konkurrenskraft inte är ett självändamål. Den ensidiga inriktningen på att förbättra konkurrenskraften i EMU-länderna genom minskade kostnader och ökad export förvärrade krisens konsekvenser, eftersom den baserades på en alltför snäv definition av begreppet konkurrenskraft.

Aspekter som social sammanhållning och hållbarhet bör också vägas in. Arbetsmarknadens parters suveränitet i fråga om löner understryks. Därtill måste arbetsmarknadsparternas roll på nationell nivå stärkas.

Ellen Nygren
LO:s ledamot i EESK

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret