EU:s bistånds- och krishanteringskommissionär Christos Stylianide.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länderna föreslås nytt humanitärt bistånd

EU-kommissionen vill frigöra flera miljarder kronor till de medlemsländer som drabbats värst av flyktingkrisen.

EU:s bistånds- och krishanteringskommissionär, cyprioten Christos Stylianides, presenterade på onsdagen ett nytt förslag på ett humanitärt bistånd till medlemsländer i kris.

– Vi måste öka våra insatser utan fördröjning för att undvika en ytterligare försämring av situationen, säger Stylianides och syftar på den aktuella flyktingkrisen.

Förslaget, som först måste godkännas av EU-parlamentet och medlemsländerna, är att sammanlagt motsvarande 6,6 miljarder kronor ska frigöras till främst Grekland. Runt 20 000 flyktingar och migranter beräknas ha fastat i Grekland efter att flera länder norrut stängt igen sina gränser.

– Det ska tillgodose grundläggande behov, inklusive mat, akutsjukvård, husering, rent vatten och så vidare, säger Stylianides.

Pengarna ska inte tas från redan befintligt EU-bistånd utan göras tillgängliga från andra poster i budgeten.

Det nya biståndet ska samordnas med medlemsländerna, FN och icke-statliga organisationer. Pengarna ska inte gå direkt till det drabbade landet utan till internationella organisationer som ska genomföra krishjälpen.

I framtiden ska biståndet, om det får klartecken av EU-parlamentet och ministerrådet, kunna användas till insatser i medlemsländerna som ska ”skydda liv, minska lidande och skydda mänsklig värdighet” som det heter i förslaget. Det kan röra sig som katastrofer som kärnkraftsolyckor, terroristattacker eller sjukdomsepidemier.

De tre partigrupperna EPP, S&D och Alde som utgör EU-parlamentets ”breda koalition” välkomnade på onsdagen kommissionens förslag.

I nästa vecka äger ett EU-toppmöte rum i Bryssel dit förutom medlemsländernas stats- och regeringschefer är kallade även Turkiet bjudits in. På dagordningen står en punkt: flyktingkrisen.