Stigande arbetskraftskostnader i Sverige

Arbetskostnaderna i Sverige har stigit betydligt mer än EU-snittet.

De genomsnittliga timarbetskostnaderna i EU-länderna under förra årets tre sista månader ökade med 1,9 procent i jämförelse med samma period 2014. Det visar uppgifter från Eurostat.

I Sverige ökade de med tre procent. Det är mer än i de flesta ekonomiskt jämförbara EU-länder (EU15) med undantag av Storbritannien och Österrike.

Störst ökning skedde i Rumänien med 11,4 procent. I Italien och Cypern minskade däremot kostnaderna med 0,8 procent.

Arbetskostnaden består av löner, personalutbildning, skatter, bidrag och andra utgifter. Att sänka sina arbetskostnader får ofta till följd att konkurrenskraften ökar, något många EU-ledare anser är ett av de viktigaste sätten att få igång Europas ekonomi igen.

För att få en relevant bild av arbetskraftskostnader måste det kopplas till vilken prestation anställda utför. Kostnaden i sig ger inga uppgifter om produktiviteten.