Annons

Förslaget gäller utstationerade löntagaren men kan komma att påverka hela den svenska arbetsmarknaden. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk arbetsmarknad ryter till mot EU: Rör inte vår modell

Arbetsgivare och fack är starkt kritiska mot EU-planer som de menar ställer hela den svenska arbetsmarknadsmodellen på spel.

I nästa vecka väntas EU-kommissionen ta ett beslut om ett nytt förslag för att uppdatera det så kallade utstationeringsdirektivet, det regelverk som styr när EU-medborgare tillfälligt arbetar i ett annat medlemsland.

Inför beslutet har ett utkast till förslag läckt ut och kritiken mot innehållet är massiv från svenskt håll.

– Det är ett generalangrepp på den svenska kollektivavtalsmodellen, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

Även Svenskt Näringslivs Sverker Rudeberg hyser en stark oro och menar att förslaget hotar den svenska lönebildningsmodellen.

– Det är oacceptabelt, säger Rudeberg och tillägger att förslaget innebär att Sveriges riksdag kan tvingas lagstifta om lönesättning – något som i dag sköts av arbetsmarknadens parter.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med de fackliga centralorganisationerna TCO, Saco och LO skrivit ett brev till de ansvariga kommissionärerna där de anklagar kommissionen för okunskap. Det är första gången på tio år som svenska arbetsgivare och fack gör gemensam sak i en fråga, enligt Claes-Mikael Jonsson.

”Vi oroas att en revidering av direktivet som inte tar våra arbetsmarknadsrelationer i fullt beaktande kan utsätta vårt välfungerande lönebildningssystem för fara. Inte på grund av onda avsikter utan på grund av en brist på förståelse för dess fördelar, både för arbetsgivare och löntagare.” heter det i brevet där de uppmanar kommissionen att tänka till en gång extra innan förslaget läggs fram.

Både arbetsgivarsidan och facket är överens om att förslaget är uselt skrivet.

– Det är illa genomtänkt och inte särskilt genomarbetat, säger Rudeberg på Svenskt Näringsliv.

Claes-Mikael Jonsson beskriver utkasttexten som ”enormt dåligt skriven” och en ”fullständigt undermålig produkt”.

Sverker Rudeberg uppmanar statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att visa ledarskap och se till att förslaget skrotas.

Ylva Johansson ger direkt svar på tal och lovar att lägga ned stor energi på frågan.

– Jag kommer aldrig att gå med på nånting som hotar den svenska modellen eller försämrar för svenska löntagare, säger hon till Europaportalen.

Hon vill dock inte kommentera innehållet i förslaget innan det är offentligt.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har vid ett flertal tillfällen lovat att det är ”lika lön för lika arbete på samma ställe” som ska gälla. Med andra ord att löntagare från fattigare medlemsländer inte ska kunna konkurrera med löntagarna i rikare EU-länder endast med lägre löner.

Marita Ulvskog (S), ordförande för EU-parlamentets sysselsättningsutskott, menar att kommissionen svikit alla löften om att slå till mot lönekonkurrens om utkastförslaget blir verklighet.

– Om [Juncker] står bakom dagens läckta förslag bör han avgå!, twittrade Ulvskog.

Från fackligt håll finns även oron att förslaget gör stora inskränkningar på strejkrätten i Sverige.

– Ändringsförslaget innebär att det blir fullständigt oförutsägbart när man kan vidta stridsåtgärder. Varje stridsåtgärd som vidtas för att få till ett kollektivavtal på svensk arbetsmarknad där det finns utländska intressen i slutänden kommer att hamna i EU-domstolen, säger LO:s Claes-Mikael Jonsson

De fackliga paraplyorganisationerna för arbetsmarknadens parter på EU-nivå – BusinessEurope och Europafacket – är starkt kritiska till att kommissionen inte konsulterat med dem innan förslaget tagits fram.

Om och när förslaget presenteras hamnar det hos lagstiftarna i EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet. Sverige tillsammans med Österrike, Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna har tidigare skrivit ett brev till EU-kommissionen där man kräver ”lika lön för lika arbete” när EU-medborgare tillfälliga arbetar i andra medlemsländer. Tillsammans har de sex länderna tillräckligt många röster för att bilda en blockerande minoritet.