Hoppa till artikelns andra spalt.

Sveriges offentliga sektor sjätte störst i EU

Den svenska offentliga sektorns utgifter ligger något högre än EU-snittet.

Sverige är ett av åtta EU-länder där minst hälften av den samlade ekonomin, bruttonationalprodukten BNP, under 2014 utgjordes av offentliga utgifter som vård, skola och omsorg. Störst andel har Finland där närmare 60 procent av landets BNP härrör från den offentliga sektorns utgifter, visar siffror från Eurostat.

I andra änden hittar vi Litauen och Rumänien där bara drygt en tredjedel av deras samlade ekonomier består av statens utgifter.

Generellt sett har rikare länder i Västeuropa en större andel av sin ekonomi i den offentliga sektorn medan fattigare länder i Öst- och centraleuropa har en mindre andel. Av de västeuropeiska länderna har Irland den minsta andelen medan Ungern har den största av de öst- och centraleuropeiska länderna.

De klart största utgifterna för medlemsländernas offentliga sektorn var pensioner, åldringsvård och hälso- och sjukvård

Mest pengar på försvar lägger Grekland som även hade den störst andelen av utgifterna som gick till åldringsvård och pensioner.

När det gäller utbildning fick Sverige, Danmark och Luxemburg sällskap av nya medlemsländer som de baltiska staterna och Polen som de länder som lägger störst andel på utbildning.

Sverige tillhör dock de länder som spenderar allra minst på miljöskydd, tredje minst i EU.