Tysk arbetslöshet på lägsta nivå

Arbetslösheten i Tyskland fortsätter att sjunka till nivåer som inte setts i Sverige på närmare 25 år.

Arbetslösheten minskade i EU-länderna under årets första månad. I januari låg den i genomsnitt på 8,9 procent, visar siffror från Eurostat. Det är den lägsta nivån sedan maj 2009.

Tyskland har den fortsatt lägsta arbetslösheten, en placering som landet haft sedan juli 2013, nu på 4,3 procent. I Tyskland har arbetslösheten inte varit så låg sedan Eurostats första mätning i januari 1991. Senast arbetslösheten i Sverige låg på samma nivå var enligt statistikbyrån i januari 1992.

Högst arbetslöshet har Grekland med 24,6 procent.

I Sverige låg arbetslösheten på sju procent.

Sett på årsbasis har arbetslösheten sedan förra året bara minskat i fyra av de 28 EU-länderna: Lettland, Österrike, Finland och Estland.