Svenskar allt mer EU-negativa

Andelen svenskar som har en positiv syn på EU har minskat samtidigt som en majoritet anser att unionen är på väg åt fel håll.

39 procent av de tillfrågade anser att det är bra att Sverige är med i EU. 21 procent tycker att det är dåligt. Det visar en opinionsundersökning som SVT Nyheter låtit genomföra.

Jämfört med en liknande undersökning i höstas har andelen som anser att EU är bra sjunkit från 59 procent.

På frågan om Sverige tjänat på EU-medlemskapet är det en liten övervikt för dem som inte tror det. Andelen osäkra är dock stor.

Annons

Över hälften av de tillfrågade anser att EU är på väg åt fel håll. Dock anges inte vad som är fel.

De två viktigaste frågorna som de tillfrågade anser att EU står inför är invandring och terrorism.

I början av maj kommer SCB:s stora opinionsundersökning som bland annat undersöker EU-stödet bland svenskarna.