Stats- och regeringscheferna vill själva nominera kandidaten till nästa ordförande för EU-kommission. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tung maktstrid blossar upp inför nästa EU-val

EU-ländernas stats- och regeringschefer vill ta tillbaka kommandot över vem som blir EU-kommissionens nästa ordförande.

Inför senaste EU-valet 2014 lanserade Europaparlamentet ett helt nytt upplägg där varje partigrupp presenterade en egen kandidat till att bli ordförande för EU-kommissionen. Kandidaterna debatterade och förde kampanjer i medlemsländerna.

Efter det stod klart att högergruppen EPP blivit den största i valet vägrade parlamentet godkänna den nya kommissionen om inte EPP:s kandidat, Jean-Claude Juncker, blev dess ordförande.

Upplägget stötte på ett illa dolt motstånd bland medlemsländernas stats- och regeringschefer som tidigare var de som föreslog kandidaten till ordförandeposten. Bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Europeiska rådets tidigare ordförande Herman Van Rompuy var kritiska.

– Det går inte med utgångspunkt i fördraget hävda att de är de enda kandidaterna som kan komma i fråga för posten som kommissionsordföranden, sade den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt (M).

Men stats- och regeringscheferna gav vika och Juncker valdes till kommissionsordförande av Europaparlamentet som vill att upplägget blir permanent. Ett av syftena med toppkandidaterna var att öka intresset för EU-valet. Men en undersökning beställd av EU-parlamentet visade att endast fem procent motiverades att gå till valurnorna tack vare toppkandidaterna.

Ett dokument som Süddeutsche Zeitung läst visar att stats- och regeringscheferna nu motsätter sig att systemet används vid nästa EU-val 2019. Enligt tidningen ställer sig alla medlemsländer förutom ett bakom kritiken.

”I huvudstäderna samlas rättsliga argument in för att stoppa Europaparlamentets avsikter att skriva in toppkandidatsystemet i lag”, heter det i tidningen.

EU-kommissionen ställer sig dock bakom en fortsatt användning av upplägget.

– Toppkandidatprocessen har gett invånarna möjligheten att rösta för en kandidat och ett politiskt program. Det har gett dem något att säga till om om EU-kommissionens framtida riktning, säger kommissionens talesperson Alexander Winterstein på fredagen och citerade ordförande Jean-Claude Juncker:

– [Denna process] kommer inte att försvinna, sade Juncker vid ett tal i Nederländerna i mars i år.