EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos med ansvar för asylpolitik.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nygammalt asylförslag bakslag för Sverige

EU-länder som tillfälligt vägrar ta emot omflyttade asylsökande i EU kan komma att slippa mot att de lämnar ett så kallat solidaritetsbidrag. – Det finns mycket som är bra i förslaget, säger Cecilia Wikström.

Den nya asylpolitiken handlar om att permanenta det system som togs fram i höstas mitt under brinnande flyktingkris. Länder som står inför stora flyktingströmmar ska få omfördela asylsökande till andra medlemsländerna enligt något EU-kommissionen kallar rättvisemekanismen.

I april lade kommissionen fram även en annan ide´ där samtliga flyktingar som kom till EU skulle fördelas mellan länderna enligt en fördelningsnyckel. Upplägget som skulle ge en jämnare fördelning av asylsökande skrotas nu av kommissionen vilket är ett bakslag för Sverige och Europaparlamentet som drivit frågan.

– Vi behöver ha en permanent omfördelningsmekanism som fungerar även när det inte är kris, sade Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) när EU-nämnden gav sitt stöd för idén.

Det nu föreslagna systemet kommer automatiskt genom rättvisemekanismen, baserat på ett lands storlek och relativa rikedom, avgöra när ett land har fått ett för stort antal asylansökningar. I det läget ska alla övriga sökande flyttas från landet till andra EU-länder.

– Om den nuvarande flyktingkrisen har visat oss en sak, så är det att vi inte kan låta vårt gemensamma europeiska asylsystem kvarstå oförändrat, säger EU-kommissionären för migrationsfrågor Dimitris Avramopoulos i ett uttalande på onsdagen.

I förslaget finns även en öppning för de som likt Ungern och Slovakien vägrar ta emot asylsökande. De kommer att tillfälligt kunna betala sig ur situationen genom att lämna ett solidaritetsbidrag på 250 000 euro motsvarande 2,3 miljoner svenska kronor för en asylsökande till det medlemsland som i stället tilldelas den personen.

För att bättre övervaka den nya asylportiken föreslås Europeiska stödkontoret för asylfrågor förvandlas till en fullfjädrad EU-byrå för asylfrågor. En av den nya byrån viktigaste uppgifter blir att övervaka rättvisemekanismen och att stärka det praktiska samarbetet och informationsutbytet mellan EU-länder.

Cecilia Wikström (L) som är utsedd att leda Europaparlamentets förhandlingar mot ministerrådet och kommissionen välkomnar i stort förslaget.

– Det finns mycket som är bra i förslaget, speciellt positivt är det att kommissionen föreslår en automatisk mekanism för att fördela flyktingar mellan EU-länder, men det är samtidigt tråkigt att kommissionen inte löper linan fullt ut och föreslår en automatisk central fördelning av alla som söker asyl i EU. Tydliga ekonomiska sanktioner för de länder som inte respekterar sina åtaganden och en kraftig förstärkning av EU:s asylmyndighet EASO välkomnas också särskilt, säger Wikström i ett uttalande.