Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Sverige representeras av tolv ledamöter. i EESK. De kommer från tre olika intressegrupper: arbetstagare, arbetsgivare och andra intressegrupper. Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK.

Läsartext: EESK diskuterade utrikespolitik och nya arbetsvillkor

Ellen Nygren 27 maj 2016

Anställningsförhållandenas föränderliga natur med bland annat Uber har startat en debatt om ny villkor. Det skriver Ellen Nygren, LO:s ledamot i EESK.

Vid Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK, möte 25 - 26 maj i Bryssel antogs flera yttranden som handlar om EUs utrikespolitik och anständiga arbetsvillkor.

Inför översyn av den tio år gamla europeiska grannskapspolitiken för i länder öster och söder om EU betonar EESK betydelsen av ekonomisk utveckling som förutsättning för stabil och säker miljö i dessa länder. Den ekonomiska utvecklingen måste omfatta sociala och miljömässiga dimensioner. EU kan inte kompromissa om grundläggande europeiska värden såsom den sociala dimensionen, respekten för mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatsprincipen.

I frågan om en ny och utökad europeisk gräns- och kustbevakning menar EESK att EU-institutionerna ska se till att Schengen fungerar och att bestämmelserna tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater. EU måste se till att samarbetet mellan gränsbevakningsbyrån och de nationella myndigheterna förbättras. Gränskontrollen får inte militariseras. EESK uppmanar också kommissionen att vidta skyddsåtgärder för de tusentals ensamkommande minderåriga som saknar skydd i EU.

Ett yttrande om anställningsförhållandenas föränderliga natur och konsekvenserna för att bibehålla en levnadslön samt den tekniska utvecklingens inverkan på det sociala trygghetssystemet och arbetsrätten är framtaget av EESK på begäran av det nuvarande nederländska ordförandeskapet och det kommande slovakiska ordförandeskapet.

Yttrandet är tänkt att bidra till att analysera de senaste trenderna inom sysselsättningsområdet mot mer flexibla anställningsformer. Den senaste tidens diskussioner om tjänsteleverantören Uber har startat en offentlig debatt om hur anställningsförhållandena förändras.

Kommittén anser att man bör prioritera utvecklingen av sociala välfärdsmodeller som är anpassade för att täcka in mer flexibla anställningsformer, och detta bör beaktas vid utvecklingen av EUs pelare för sociala rättigheter.

EESK rekommenderar även ett klargörande av mellanhändernas rättsliga ställning på arbetsmarknaden. Att EU tar itu med frågor om reglering av ansvar för olyckor, skador och bristfälliga tjänster i samband med online-plattformar och att det klargörs hur EUs befintliga bestämmelser om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen är tillämpliga på nya anställningsformer.

Vidare vill kommittén att yrkesinspektionerna garanteras en roll, att riktlinjer utarbetas för att förtydliga villkor för beskattning och socialförsäkring och att man inför ändamålsenliga rättigheter och skydd för att undvika ökande inkomstklyftor och minskade disponibla inkomster.

Ellen Nygren

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Annonser
Annons från EU-kommissionen
Annons från socialdemokraterna
Fackliga Brysselkontoret