Annons

Statsminister Stefan Löfven (S) har arbetat för att en revidering ska komma till stånd. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-länder försöker stoppa svensk hjärtefråga

Elva EU-länder tvingar nu EU-kommissionen att ompröva sitt reformförslag av utstationeringsdirektivet. Den svenska regeringen har kämpat intensivt för att få till stånd en sådan reform.

Vid midnatt till i dag tisdag gick tidsfristen ut för medlemsländernas parlament att anmärka på EU-kommissionens förslag om en revidering av det så kallade utstationeringsdirektivet. Det är det regelverk som styr när EU-medborgare tillfälligt arbetar i ett annat medlemsland.

Minst elva länder tog tillfället i akt och med hjälp av den så kallade subsidiaritetsprincipen sätter de käppar i hjulet för förslaget genom att ge förslaget gult kort. EU-kommissionen blir nu tvungen att ompröva det.

Det inträffade är en motgång för den svenska regeringen som lagt mycket kraft och prestige på att få upp förslaget på EU:s förhandlingsbord. Sedan EU-domstolens tolkning av utstationeringsdirektivet för snart tio år sedan har kravet på att svenska arbets- och lönevillkor ska gälla i Sverige varit ett mantra för fackföreningar och de röd-gröna partierna.

Efter att EU-kommissionen 8 mars presenterat förslaget var regeringen mycket nöjd.

– Jag är väldigt, väldigt glad att det här arbetet gett resultat. Vi har nu ett förslag på bordet som går i precis den riktningen som vi vill, sade statsminister Stefan Löfven (S) i samband med att förslaget lades fram.

Så sent som veckan innan förslaget presenterades läckte ett utkast ut som gav de svenska arbetsmarknadsparterna kalla kårar. De tolkade innehållet i läckan som att den svenska modellen där fack och arbetsgivare förhandlar fram arbetsvillkor och löner var i fara. Men det slutliga förslaget låg tydligt i linje med den svenska regeringens uppfattning.

Kommissionens förslag gick dock på tvärs mot vad en rad EU-länder önskade. De vill inte se någon revidering av regelverket för utstationering.

Enligt Kalle Palling, ordförande i det estländska parlamentets EU-nämnd, är syftet med att åberopa subsidiaritetsprincipen att stoppa förslaget.

– Tillsammans med andra medlemsländer kommer vi ge en tydlig signal att det inte finns något behov att revidera utstationeringsdirektivet, sade Palling till The Baltic Course på tisdagen.

– [Kommissionen] pratar om att skydda utstationerade löntagare men i själva verket skyddar de lokala arbetsmarknader [från konkurrens], sade Kalle Palling.

EU-kommissionen anser dock att förslaget är förenligt med fördragen.

– Vi anser att vårt förslag är välbalanserat och respekterar subsidiaritetsprincipen. Men vi kommer självklart att ta de nationella parlamentets åsikter i beaktande, säger kommissionens arbetsmarknadstalesperson Christian Wigand på onsdagen och tillägger att de anmärkningar som kommit in från parlamenten är "olikartade".

Den socialdemokratiska partigruppen S&D i EU-parlamentet uppmanar kommissionen att inte ge efter.

– Detta förslag får inte försvagas eller dras tillbaka, sade gruppens ordförande Gianni Pittella i ett uttalande.

Det finns ingen tidsfrist för när kommissionen måste komma med sitt utlåtande efter det gula kortet.

Tidigare har det bara skett två gånger att tillräckligt många parlamentet lyckats ge EU-kommissionens förslag ett gult kort.