Hoppa till artikelns andra spalt.

Flest ensamkommande barn till Sverige

Två av fem asylsökningar från ensamkommande unga i EU lämnades under fjolåret in i Sverige.

Enligt siffror från Eurostat inkom under 2015 över 35 000 asylansökningar från unga ensamkommande personer under 18 år i Sverige. Det är fler än dubbelt så många som i Tyskland som hade näst flest ansökningar i kategorin.

Sammanlagt gjordes närmare 90 000 asylansökningar i EU av unga migranter under 2015. Det är en närmast en fyrdubbling jämfört med året innan.

En överväldigande majoritet, 91 procent, av asylansökningarna gjordes av pojkar.

Drygt hälften av ansökningarna gjordes av unga från Afghanistan.