De sex lastbilstillverkarna det rör sig om är Volvo/Renault, Scania, DAF, Daimler, Iveco och Man. Arkivbild.

Bild: Logat-682

Hoppa till artikelns andra spalt.

Medieuppgifter: Volvo och Scania riskerar största EU-boten

Sex lastbilstillverkare kan få historiskt höga böter av EU-kommissionen för olaglig kartellbildning.

EU-kommissionen inledde 2014 en granskning av företagen misstänkta för ha bildat en kartell där de kommit överens om priser och att skjuta upp införandet av miljövänligare teknologier.

Enligt brittiska Financial Times väntas kommissionen i år, och möjligen redan inom några veckor, fälla företagen och ge dem den största boten i EU:s historia. Kommissionen har till uppdrag att se till att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids och har rätt att utdöma bötesbelopp på upp till tio procent av ett företags globala omsättning.

Tidningen rapporterar att företag tillsammans åsidosatt motsvarande 21 miljarder kronor för att betala eventuella böter men att boten kan komma att uppgå till motsvarande närmare 100 miljarder kronor sett till företagens omsättning.

Granskningen gäller företagens agerande mellan 1997 och 2011 där de ska ha enats om priser och ”val av tidpunkt och prisökningsnivåer för nya utsläppsteknologier”. Tillsammans dominerar de sex lastbilstillverkarna marknaden nästan helt och hållet.

EU-kommissionen genomförde 2011 räder mot företagen för brott mot EU:s regler om konkurrens och kartellbildning.

Kommissionens talesperson Margaritis Schinas hade på tisdagen ”inte något att säga så länge arbetet fortskrider”.