Under hösten väntas regeringen föreslå hur det svenska EU-arbete ska förnyas.

Under hösten väntas regeringen föreslå hur det svenska EU-arbete ska förnyas.

Regeringen vill förnya EU-arbetet

Låg kunskapsnivå och för liten delaktighet bekymrar regeringen. Sättet att hantera EU-frågor i Sverige kan därför komma att ändras.

I februari visade en statligt beställd utredning på omfattande kunskapsbrister om EU i Sverige. Inte bara allmänheten vet för lite utan även politiker, journalister och statsvetare.

– Hur vi än vrider och vänder på det här är kunskapen alldeles för låg i samhället. Den är nästan pinsamt låg i vissa grupper, sade utredaren Maria Strömvik när hon överlämnade utredningen ”EU på hemmaplan” till demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Statsminister Stefan Löfvens (S) högra hand i EU-frågor, statssekreterare Hans Dahlgren, välkomnar utredningen.

– Det finns många bra idéer i den här utredningen om hur vi kan stärka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i det svenska samhället, säger Hans Dahlgren till Europaportalen.

– Det är en viktigt analys över att det finns brister i delaktigheten och det få vi försöka komma till rätta med, säger Dahlgren.

Trots att remisstiden för utredningen inte gått ut har regeringen börjat se över sin EU-verksamhet.

– Vi har påbörjat ett arbete i regeringskansliet för att se vad vi i vårt eget kansli kan göra, säger Dahlgren som lovar lägga fram förslag ”någon gång under hösten”.