Medlemmar i den tyska fackliga paraplyorganisationen DGB demonstrerar. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tunga fack mobiliserar mot handelsavtal

Tysklands och Kanadas fackliga centralorganisationer vill att frihandelsavtalet mellan EU och Kanada förhandlas om. De menar bland annat att det inskränker på arbetstagarnas rättigheter.

Det så kallade Ceta-avtalet mellan EU och Kanada är redan färdigförhandlat. Men nu motsätter sig de kanadensiska och tyska motsvarigheterna till LO, CLC respektive DGB, avtalet.

”Marknadstillgång för utländska företag får inte påverka arbetstagaren negativt! Därför kräver vi att Kanadas och Tysklands regeringar avvisar [Ceta-avtalet] i dess nuvarande form”, heter det i ett gemensamt uttalande från de två fackliga paraplyorganisationerna.

De pekar ut fem punkter i avtalet som problematiska, bland annat otillräckligt skydd för arbetstagarnas rättigheter.

Annons

Facken vill att parterna åter sätter sig vid förhandlingsbordet. En viktig anledning till motståndet är att Ceta-avtalet utgör en förebild för det större handelsavtalet TTIP som EU och USA håller på att förhandla fram.

I början av juli väntas kommissionen lägga fram Ceta-avtalet med ett förslag om hur det ratificeras – huruvida alla medlemsländers och kanadensiska delstaters parlament måste skriva under det eller ej.

Ceta-avtalet mellan EU och Kanada förhandlades klart redan i slutet av 2014 och har därefter översatts och nagelfarits av jurister.

Men motstånd mot den omdebatterade investeringsklausulen ISDS som ingick i avtalet gjorde att kommissionen väntade med att föreslå ett godkännande i EU-parlamentet och medlemsländerna.

I februari meddelade EU-kommissionen att kanadensarna gått med på kommissionens begäran att byta ut ISDS-klausulen mot en ny modell av investeringsskydd, det så kallade ICS.