Annons

Antalet jobb har ännu inte återhämtat sig till nivåerna före krisen. Arkivbild.

Antalet jobb har ännu inte återhämtat sig till nivåerna före krisen. Arkivbild.

Fler jobbar deltid EU

Enligt Eurofound ökar andelen nya deltidsanställningar mer än heltidanställningar i EU.

Eurofound är en EU-institution som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i unionen har i sin senaste rapport tittat på utvecklingen på arbetsmarknaden i EU som helhet mellan 2011 och 2015.

”Andelen deltidsarbete i EU ökar snabbt”, slår byrån fast.

Enligt uppgifter från statistikbyrån Eurostat utgjorde andelen deltidsanställda år 2011 18,8 procent av alla anställda. Den andelen hade i fjol ökat till 19,7 procent.

Eurofound lyfter även fram att tjänstesektorn netto stått för nästan alla nya anställningar i återhämtningen efter krisens början 2008 då runt åtta miljoner EU-bor blev arbetslösa. De allra flesta av dem inom bygg- tillverkningsbranscherna. Antalet jobb har ännu inte återhämtat sig till nivåerna före krisen.