Den ansvarige EU-kommissionären, den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans, vid onsdagens presskonferens.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Historisk EU-varning till polska regeringen

Efter fruktlösa diskussioner inleder EU-kommissionen en formell granskning av rättsläget i Polen.

Kommissionär Frans Timmermans meddelade på onsdagen att kommissionen tar det första formella steget i sin granskning av rättssäkerheten i Polen. Enligt kommissionen utgör flera av den nationalkonservativa regeringens åtgärder och lagar ett hot mot maktfördelningen i landet.

– Om man är medlem i EU har man skrivit under fördraget som innehåller vissa regler. Det är bara rätt att dessa regler tillämpas av medlemsländerna. Trots våra bästa försök har vi hittills inte lyckats finna lösningar på de huvudsakliga frågorna, säger Timmermans.

Kommissionen skickar därför ett så kallat yttrande om rättsstatsprincipen till den polska regeringen. I det framgår vad kommissionen anser problemen vara. Enligt Timmermans finns tre konkreta invändningar som rör regeringspartiets underminering av landets författningsdomstol som har att se till att nya lagar inte bryter mot den polska konstitutionen.

– Det är inte raketforskning, säger Timmermans som menar att kommissionens orosmoln är desamma som Europarådets Venedigkommission kommit fram till.

Frans Timmermans underströk att det fortfarande förs en ”konstruktiv dialog” med den polska regering. Syftet med yttrandet är att öka fokus på de tre områdena och att formalisera granskningen.

För två veckor sedan gav kommissionen Polen fem dagar på sig att ”göra betydande framsteg”, annars skulle man ta undersökningen vidare. När tidsfristen i förra veckan löpte ut valde kommissionen dock inte att förverkliga sitt hot. Kommissionär Timmermans ville inte i dag onsdag redogöra för varför man istället tar steget först nu.