Hoppa till artikelns andra spalt.

Största minskningen av asylsökande i EU

I inget annat EU-land minskade antalet asylansökningar under början av året lika mycket som i Sverige.

Under fjolårets sista kvartal lämnades närmare 88 000 nya asylansökningar in i Sverige. Under första kvartalet i år hade denna siffra minskat med 90 procent till knappt åtta tusen ansökningar, visar en sammanställning från Eurostat.

Även jämfört med första kvartalet för ett år sedan, då 11 400 ansökningar kom in, har det skett en minskning.

För alla EU-länderna minskande under samma period antalet från 426 000 till 287 000. Minskningen av nya asylansökningar i Sverige stod för över hälften av den totala minskningen i unionen.

Sett till befolkningsstorleken tog Sverige trots det stora fallet emot femte flest ansökningar, flest i förhållande till befolkningen inkom i Tyskland där tre av fem ansökningar gjordes.

De flesta asylansökningar lämnades in från personer från Syrien, Irak och Afghanistan.