Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar avvisar nationell flyktingpolitik

Tre av fem svenskar anser att EU-länderna ska ha en gemensam flyktingpolitik.

EU-ländernas justitie- och migrationsministrar diskuterar i veckan för första gången EU-kommissionens förslag på ett nytt asylsystem i unionen. En del av förslaget går ut på att omfördela flyktingar mellan länderna om flyktingtrycket blir för stort på ett medlemsland.

På uppdrag av Europaportalen har Sifo tillfrågat tusen svenskar om hur de anser att flyktingpolitiken i EU-länderna ska hanteras.

Annons

Resultatet är att närmare dubbelt så många anser att frågan ska hanteras gemensamt av medlemsländerna som anser att det är en uteslutande nationell fråga.

62 procent ställer sig bakom gemensamma flyktingpolitik medan 33 procent förespråkar att varje land självt ska få bestämma sin flyktingpolitik.

– Det är också den slutsats som majoriteten av politiker dragit. Det här är en situation där det är helt nödvändigt med en mer gemensam hantering där man hjälps åt i EU, kommenterar Miljöpartiets Åsa Romson, blivande ordförande i riksdagens EU-nämnd uppgifterna för Europaportalen.

Fördelat på de tillfrågades partisympatier förespråkar 74 procent av de som stödjer de tre rödgröna partierna gemensam politik på området. Hos allianssympatisörerna är stödet lika stort som för hela befolkningen, 62 procent.