– Överleverans av politiskt resultat är det bästa sättet att återfå allmänhetens förtroende, sade  Frans Timmermans på Stockholmsbesök.

– Överleverans av politiskt resultat är det bästa sättet att återfå allmänhetens förtroende, sade Frans Timmermans på Stockholmsbesök.

Bild: Anders Selnes

Toppkommissionär varnar för majoritetens diktatur

– EU har lovat för mycket och levererat för lite, sade en självkritisk Frans Timmermans, EU-kommissionens första vice ordförande på besök i Stockholm.

Ett par hundra personer mötte upp vid lunchtid när EU-kommissionens förste vice ordförande nederländaren och socialdemokraten Frans Timmermans besökte Stockholm på torsdagen.  

– De senaste tjugo åren har EU lovat för mycket och levererat för lite. Stor del av euroskepsismen som snart övergår i eurofobi är ett resultat av grusade förhoppningar, sade Timmermans.  

– Få löften och överleverans av politiskt resultat är det bästa sättet att återfå allmänhetens förtroende, sade  Frans Timmermans som en förklaring på att EU-kommissionen kraftigt dragit ner på antal lagförslag jämfört med den förra kommissionen.

– Vi politiker måste koncentrera oss på vad som måste göras istället för vad som vore trevligt att göra för folket, sade han.

Frans Timmermans som i veckan inlett en politisk process mot Polen där den nationalkonservativa regeringen försöker få kontroll över landets oberoende domstolar för att få större maktutrymme förklarade konflikten som att domstolarnas oberoende är centralt för att eventuella nationella tvister kring EU-lagar ska få en rättssäker behandling. Om en domstol stod under tryck från politiker förloras garantin att EU-lagar införts korrekt i medlemsstaterna. Detta kan, menar Timmermans,  skapa stora osäkerheter på den inre marknaden och för europeiska investerare.

Men det handlar också, enligt kommissionären, om att bevara en nödvändig balans mellan demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

– Vad vi har lärt av vår smärtsamma europeiska historia är att demokrati i sig självt inte är en garanti för skydd av enskilda eller grupper av medborgare. Det behövs en balans mellan demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. De är på dessa tre pelare Europa är byggt, sade Timmermans.

– Om du åsidosätter mänskliga rättigheter eller rättssäkerhet med hjälp av en demokratisk majoritet får du majoritetens diktatur. Kärnan i demokratin är inte majoritetens diktatur utan respekten för minoriteten. När en majoritet har förlorat ett val vet de att deras rättigheter inte inskränks av den nya majoriteten. Det är bara så systemet kan fungera, sade Timmermans.

Han underströk att länderna frivilligt blivit EU-medlemmar och att det finns vissa regler som måste följas ungefär som i fotboll.

– Om domaren blåser offside kan du inte hävda att du är suverän och bestämt att det inte är offside. Det skulle inte fungera, sade Timmermans.