Alltfler anmälningar om trix med EU-budgeten

Under fjolåret ökade antalet inrapporterade oegentligheter i EU-budgeten med över en tredjedel, motsvarande 30 miljarder kronor.

Medlemsländerna, som hanterar runt fyra femtedelar av EU:s budget, har skyldighet att rapportera in misstänkt fusk och andra oriktigheter till kommissionen. Under 2015 rapporterades 22 349 sådana oegentligheter in. Det är en ökning med 36 procent jämfört med året innan, visar kommissionens senaste sammanställning. Oegentligheterna rör sammanlagt drygt 30 miljarder kronor i budgeten som under 2015 uppgick till motsvarande 1 349 miljarder kronor.

En ökning behöver dock inte betyda att fusket blivit vanligare utan kan innebära att medlemsländerna, och andra länder som får EU-pengar, bara blivit bättre på att upptäcka missbruk. Trots att antalet upptäckta fall under 2015 ökade, minskade summan som fallen berörde med en procent.

Oegentligheterna delas in i två kategorier: misstänkt bedrägeri och oriktigheter. De senare avser fall som där pappersexercisen kring EU-stöd inte utförs korrekt, eller rena misstag. Bedrägerier syftar däremot på fall då man försökt fuska till sig EU-pengar.

Antalet misstänkta bedrägerier uppgick under fjolåret till 1 461 och omfattande en summa på motsvarande drygt sex miljarder kronor. Det är en minskning av antalet fall med elva procent jämfört med 2014.

Överlägset flest oegentligheter – misstänkt bedrägeri och oriktigheter – rapporterades in från Spanien, över 5 600. Sett till summan av oegentligheterna toppar dock Slovakien med motsvarande 4,7 miljarder kronor.

Sverige rapporterade in sammanlagt 75 oegentligheter varav 74 oriktigheter och ett misstänkt fall av bedrägeri till ett värde av 44,5 miljoner kronor.