Européer oroas att flyktingar ökar terrorrisken

En majoritet européer tror att en stigning av antalet flyktingar i deras länder ökar risken för terroristattackar. Även i Sverige finns en stor oro.

I genomsnitt svarar närmare tre av fem tillfrågade européer i tio EU-länder att de tror att flyktingar ökar risken för terrorattentat. Det visar en opinionsundersökning som Pew Research genomfört. I Sverige anser 57 procent att flyktingar ökar risken för terror.

I alla de tio länderna förutom Sverige och Tyskland anser de tillfrågade att flyktingar utgör en börda för landet snarare än en tillgång.

 

Dock tror en majoritet inte att flyktingar gör sig mer skyldiga till brott än andra grupper i samhället.

 

Av de tre grupperna muslimer, romer och judar har de tillfrågade den mest negativa synen på romer.

 

En av tre tillfrågad anser att flyktingar gör att deras land blir sämre att leva i medan drygt en av fem att deras land blir bättre. Den största andelen, två av fem, menar dock att det gör varken från eller till.