Annons

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Riksdagen får veto över EU-handelsavtal med Kanada

EU-kommissionen ger efter och låter de nationella parlamenten ta ställning till handelsavtalet med Kanada. EU-parlamentariker Christofer Fjellner kallar beslutet det mest destruktiva i EU:s handelspolitik.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström meddelade på tisdagen att det färdigförhandlade frihandelsavtalet med Kanada, Ceta, är redo att slutligt godkännas.

EU-kommissionen anser att alla delar av avtalet ligger inom EU:s befogenheter på ett rättsligt plan. Detta skulle innebära att det hade räckt med EU-parlamentet och handelsministrarna för att ratificera det.

Men trots den rättsliga bedömningen föreslår Malmström att det ska godkännas som ett ”blandat avtal”.

– Ställda inför svårigheten att få enhällighet bland medlemsländerna i överskådlig framtid har kommissionen beslutat att föreslå Ceta som ett blandat avtal, säger Cecilia Malmström direkt efter att beslutet tagits av kommissionen på tisdagseftermiddagen.

Att ett EU-avtal klassas som blandat innebär att det måste godkännas i alla nationella parlament. Tillsammans med EU-parlamentet och de kanadensiska regionalparlament blir det inalles 38 parlament som ska godkänna avtalet. De kanadensiska regionalparlamenten kan dock inte stoppa avtalet vilket alla övriga parlament kan.

Kritiken mot handelsavtalet har bland invånarna i några medlemsländer varit stark och Malmström vill att regeringarna visar ledarskap i den ”infekterade” debatt som uppstått.

– Vi ber medlemsländerna, som alla efterfrågat detta avtal och välkomnat det, att även visa ledarskap att försvara det gentemot parlamenten och medborgarna för detta är ett mycket bra avtal, säger Malmström som vill att avtalet ska börja gälla så snart som möjligt.

– Vi föreslår att om medlemsländernas ministrar kan underteckna det och när EU-parlamentet röstat om det att det börjar gälla provisoriskt.

Annons

– Detta är ett bra avtal. EU behöver det, EU vill ha det. Medlemsländerna har enhälligt uttryckt sitt stöd för det, sade Cecilia Malmström som menar att Ceta troligtvis är mest långtgående och ambitiösa handelsavtalet någonsin.

EU-parlamentariker Christofer Fjellner rasar mot kommissionens beslut.

”Oansvarigt och rättsligt fel av kommissionen och Malmström att föreslå Ceta som blandat. Det enskilt mest destruktiva beslutet i EU:s handelspolitik”, twittrade Fjellner som menar att beslutet att föreslå avtalet som blandat som bäst skjuter upp ett godkännande med år och som sämst tar död på avtalet.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk välkomnar dock beskedet att klassa avtalet som blandat.

– Det är glädjande att kommissionen inser att våra demokratiskt valda institutioner måste få säga sitt om avtalet. Något annat hade varit helt orimligt. Det ökar medborgarnas insyn och den demokratiska debatten om avtalet, säger Björk i en kommentar till Europaportalen.

Flera medlemsländer, däribland Sverige och Tyskland, har tidigare kritiserat att inte låta avtalet godkännas i de nationella parlamenten. Senast i maj sade Sveriges näringsminister Mikael Damberg i riksdagens EU-nämnd att den svenska linjen är att avtalet är blandat.

Rumänien och Bulgarien har tidigare hotat med att inte skriva under Ceta-avtalet om länderna inte får visumfrihet till Kanada, något de övriga medlemsländerna har.

I Nederländerna har motståndare mot EU:s handelsavtal lovat att göra en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning i frågan.

När EU skulle ratificera ett liknande handelsavtal med Sydkorea tog det fyra år innan alla nationella parlament skrivit under det. Under den tiden gällde största delar av det dock provisoriskt.