Annons

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström ska återkomma med i ett skarpt förslag senare i år.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Skrotat koncept ska hjälpa europeisk stålindustri

EU-kommissionen överväger att skrota konceptet med marknadsekonomisk status så att ståltullar mot Kina kan vara kvar. Istället ska en ny metod för att beräkna antidumpningstullar införas.

Den 11 december löper en 15 år gammal regel inom Världshandelsorganisationen WTO ut som gör det möjligt för EU att belägga kinesiska statssubventionerade varor med höga tullar.

Frågan har länge handlat om huruvida Kina ska flyttas från EU:s lista över länder utan så kallad marknadsekonomisk status till listan över länder som bedöms vara marknadsekonomier.

Om ett land inte anses vara en marknadsekonomi, som Kina, får EU beräkna tullar på varor som anses statssubventionerade på ett sätt som gör att de blir högre än för marknadsekonomier.

I fallet med Kina handlar det till allra största del om stål.  Landet sitter på en enorm överkapacitet av stålproduktion som man försöker sälja i resten av världen.

Annons

Enligt beräkningar som EU-kommissionen lutar sig mot riskerar europeisk industri att på sikt förlora upp till 190 000 arbetstillfällen.

Men nu överväger EU-kommissionen att helt skrota listan och istället införa en ny metod för att beräkna antidumpningtullar. Vinsten enligt handelskommissionär Cecilia Malmström är förutom rättvisare tullar även att EU kommer att följa WTO-regelverket.

– Förslaget är ett sätt att både skydda våra ekonomiska intressen, europeiska jobb […] och möjliggöra för oss att hålla kvar den nuvarande skyddsnivån […] och även uppfylla våra WTO-åtagande, säger Malmström på onsdagen efter att hon och hennes kommissionärskollegor diskuterat frågan.

Den nya metoden att beräkna tullar ska kunna användas i fall till fall och land till land om det kommer fram att en viss sektor får statligt stöd som skapar en osund konkurrens med europeiska produkter. Enligt Malmström ska den nya metoden göra att de europeiska skyddstullarna på framför allt kinesiskt stål kommer att bli lika höga som i dag.

EU-kommissionen väntas presentera ett skarpt förslag senare i år som därefter medlemsländerna och EU-parlamentet ska ta ställning till.