Hoppa till artikelns andra spalt.

Sveriges innovationsdominans hotad

För åttonde året i rad imponerar Sverige mest på EU-kommissionen när det gäller innovationsförmåga. Men de närmaste konkurrenterna knappar in.

På den skala från noll till ett som EU-kommissionen använder för att mäta innovation – ett mått på bland annat företagsklimat, investeringar i forskning och patent – hamnar Sverige åter högst på 0,704. Det visar EU-kommissionens årliga sammanställning över graden av innovation i unionen under 2015.

– De ledande länderna och regionerna stöder innovation inom många olika politikområden, från investeringar via utbildning och flexibla arbetsvillkor till inrättande av offentliga förvaltningar som ser värdet i entreprenörskap och innovation, sade innovationskommissionär Carlos Moedas i ett uttalande.

Indexet är indelat på 25 indikatorer där Sverige är bäst på personalfrågor och högkvalitativ akademisk forskning.

Sverige har varit i topp alla år sedan 2008 då den första sammanställningen gjordes. Men den svenska förstaplatsen hotas allt mer av Danmark. Det skiljer bara 0,004 poäng mellan Sverige och Danmark.

Sett till förändringen av indexet över tid ligger Sverige efter EU-medlet när det gäller förbättring av indexet. Mellan 2008 och det senaste har Sveriges poäng bara stigit med en procent jämfört med EU-medlets dryga fem procent. Bäst utveckling har Lettland, Malta och Litauen haft. Även länder som i absoluta tal konkurrerar med Sverige om toppositionerna som Nederländerna, Storbritannien och Danmark har haft en betydligt bättre utveckling.