Hoppa till artikelns andra spalt.

Stor sondering: Motståndet mot TTIP ökar

Trots minskat stöd är fortfarande en majoritet av EU-ländernas invånare för ett frihandelsavtal med USA. I Sverige som enda EU-land har dock stödet ökat.

En knapp majoritet, 51 procent, av EU-borna är för ett frihandels- och investeringsavtal med USA, det så kallade TTIP-avtalet som håller på att förhandlas fram. En dryg tredjedel är mot. Det visar opinionsundersökningen Eurobarometerns senaste sondering från maj.

Det är dock en minskning av stödet med sju procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes för första gången hösten 2014.

Stödet för TTIP har under de 1,5 åren krympt i alla EU-länder förutom Frankrike där det är oförändrat och Sverige där det istället ökat med hela nio procentenheter.

Annons

Stödet har minskat mest i Nederländerna, Kroatien och Slovenien med runt 20 procentenheter i varje land.

Det klart största motståndet mot TTIP fanns under våren 2016 i Österrike där 70 procent inte vill ha ett sådant avtal. Tillsammans med Österrike är motståndet mot TTIP större än stödet i fyra EU-länder: Tyskland, Slovenien och Luxemburg.