Hoppa till artikelns andra spalt.

Självsäkra svenskar haltar i EU-kunskap

Svenskar diskuterar relativt ofta EU-frågor och anser sig vara säkra på hur unionen fungerar men har sämre faktakunskaper än i de flesta andra medlemsländerna.

I vintras presenterade forskaren Maria Strömvik sin utredning om kunskapsläget om EU i Sverige.

– Hur vi än vrider och vänder på det här är kunskapen alldeles för låg i samhället. Den är nästan pinsamt låg i vissa grupper, sade Maria Strömvik vid lanseringen.

Men när EU-kommissionen genom sin opinionsundersökning Eurobarometern lät fråga invånarna i medlemsländerna var svenskarna de som i störst utsträckning svarade att de anser sig förstå hur EU fungerar. 77 procent instämmer helt eller delvis i att de förstår EU, med marginal den största andelen i EU.

Tillsammans med österrikarna och nederländarna talar svenskarna enligt egen utsago mest om EU-relaterade frågor av alla i unionen. 27 procent svarar att de ofta gör det och 58 procent ibland, endast 15 procent diskuterar aldrig sådana frågor.

Men trots att svenskarna anser sig förstå EU och relativt ofta pratar EU-frågor hamnar de långt ned på listan när tre kunskapsfrågor om EU ställdes i Eurobarometern. 37 procent av de tillfrågade svenskarna hade rätt på alla tre frågor. I det mest välinformerade landet, Kroatien, hade 55 procent alla rätt. Resultatet innebär att svenskarna har sämre faktakunskaper om EU än i de flesta andra medlemsländer.

Annons

De tre kunskapsfrågorna som ställdes i Eurobarometern. Svaren finns i grafiken nedan.

1. EU består för närvarande av 28 medlemsländer?

2. Ledamöterna i Europaparlamentet väljs direkt av medborgarna i varje medlemsland?

3. Schweiz är med i EU?