Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionär: Inte frivilligt följa EU-lagar

Kommissionen ser framsteg i flyktingkrisen men ännu är vägen lång till målet om att omfördela 160 000 asylsökande.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen en utvärdering av hanteringen av flyktingkrisen.

– Under de senaste tolv månaderna har vi kommit en lång bit på vägen, sade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos som pekade på att unionens flyktingavtal med Turkiet minskat inflödet av migranter från 1 700 om dagen månaden innan avtalet började gälla till det nuvarande snittet på runt 85.

Avramopoulos såg även positivt på att antalet asylsökande som fördelas mellan medlemsländerna på sistone stigit.

– Omfördelningen och vidarebosättningen har ökat och visar att om det finns en stark politisk vilja och engagemang kan systemet fungera.

Men den politiska viljan i många medlemsländer att ta emot flyktingar är begränsad. Av de sammanlagt 160 000 asylsökande som länderna lovat att omfördela under två års tid hade i september – då halva tiden gått – endast 5 651 personer tagits emot. Om omflyttningen fortsätter i samma takt kommer det ta 28 år innan alla 160 000 fördelats.

Inget medlemsland är i nuläget ens i närheten att ha tagit emot din överenskomna andel. Bäst till ligger Malta som tagit emot 38 procent av landets kvot. Vissa länder som Ungern och Polen har inte tagit emot en enda asylsökande inom EU-programmet. Migrationskommissionär Avramopoulos sade sig inte vilja tvinga länderna men att ”kommission förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder”.

– Det är inte frivilligt att följa EU-lagarna. Medlemsländerna måste genomföra det man tillsammans kommit överens om, sade Dimitris Avramopoulos.

Kommissionen räknar också med att de ungefär 30 000 migranter med rätt till internationellt skydd ska kunna omfördelas till övriga EU innan 2018.

När det gäller vidarebosättning – alltså att ta emot flyktingar direkt från flyktingläger utanför medlemsländerna – är framstegen bättre. Där har närmare hälften av de drygt 22 000 platserna fyllts. Nästan en fjärdedel av de vidarebosatta har dock tagits emot av länder utanför EU som Norge och Schweiz. Även här finns det en grupp länder som Ungern och Polen som ännu inte tagit emot någon flykting.