Europeiska rådets ordförande Donald Tusk inför fredagens toppmöte i Bratislava.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tusk: Brutalt uppriktig utvärdering behövs

EU:s ledare sluter upp bakom rådsordförande Tusks linje att de viktigaste frågorna för unionen är säkerhet, migration och ekonomi.

På fredagsförmiddagen inleddes EU-toppmötet i slovakiska Bratislava som inleder arbetet med att mejsla fram EU:s framtida riktning. Donald Tusk, ordförande för Europeiska rådet som leder arbetet, satte inför mötet ribban högt.

– Vi har inte kommit till Bratislava för att trösta varandra. Det enda som gäller är att göra en nykter och brutalt uppriktig utvärdering av läget, sade Tusk som har sonderat terrängen med alla 27 närvarande stats- och regeringschef.

Han har dragit slutsatsen att EU måste visa enighet genom att fokusera på tre områden: inre och yttre säkerhet, hantera flyktingkrisen och se till att inga medborgare hamnar på efterkälken ekonomiskt.

– Det vi behöver i dag är ett optimistiskt framtidsscenario, inga tvivel, sade Tusk.

Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel diagnostiserade läget med att ”den som säger att allt går bra i Europa behöver nya glasögon”. Tysklands förbundskansler Angela Merkel, den kanske viktigaste politikern i EU i dag, instämde.

– Vi är i ett kritiskt läge. Det handlar om att genom gärningar visa att vi kan bättre inom inre och yttre säkerhet, kampen mot terrorism, samarbete på försvarsområdet, ekonomisk tillväxt och jobb, sade Merkel.

De allra flesta stats- och regeringschefer som på väg in på mötet stannade för att prata med journalister ställde sig bakom Tusks linje. De var även ovanligt positiva till att man kommer lyckas med EU som projekt.

Målet med Bratislavamötet är att ta fram en handlingsplan för arbetet under de närmaste månaderna med att staka ut vad EU ska fokusera på.

– Jag förväntar mig inte någon teknisk diskussion om vissa frågor, det handlar om att lägga fram en vision. Jag tror att vi kan förvänta oss några intressanta idéer, sade Slovakiens biträdande premiärminister Miroslav Lajčák.

Nästa toppmöte i det som fått namnet Bratislavaprocessen äger rum i december i Valletta på Malta och ska avslutas i Rom i mars nästa år då även undertecknandet av Romfördraget – grunden till EU-samarbetet – firar 60 år.