Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Dags att EU ökar konkurrensen på finansmarknaden

Idag röstar Europaparlamentet om min rapport med krav att EU-kommissionen ska ta tag i frågan att öka konkurrensen mellan finansiell tjänster. Dagens 28 nationella finansmarknader gör konsumenten till förlorare med högre priser och sämre villkor. Det skriver Europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).

Det är hög tid att visa att EU faktiskt gör skillnad i människors vardag. Ett av EUs huvuduppdrag är att riva barriärer som hämmar den fria rörligheten. Det senaste året har jag därför, till stor del, ägnat åt att som rapportör förhandla fram ett betänkande för att underlätta konkurrensen för finansiella tjänster på den inre marknaden. Syftet är att dessa tjänster ska bli billigare för konsumenten. Idag röstar Europaparlamentet om rapporten i Strasbourg.

Det här är ett område som har varit eftersatt på den inre marknaden länge. I en tid där våra ekonomier blir allt mer sammanflätade är det inte rimligt att vi har finansiella tjänster som är knutna till 28 olika marknader. Betänkandet skickar en tydlig signal till kommissionen: det behövs ett europeiskt ramverk för finansiella tjänster för att främja konkurrens på lika villkor. Det gäller både för nya och befintliga aktörer. Vi är långt därifrån ännu men detta är ett viktigt startskott. 

Den ökade digitaliseringen är ett faktum som, om vi kan ta vara på den rätt, rymmer enorma möjligheter. För att göra det måste vi komma till rätta med problemet med geoblocking - vi måste intensifiera arbetet mot diskriminering av konsumenter av finansiella tjänster på grund av bosättning.

Det blir allt vanligare att människor flyttar för att studera och kanske bosätta sig i andra medlemsländer i Europa, det är ett stort steg i många människors liv. EU måste göra processen lättare. Det är inte rimligt att kreditkortet ska sluta fungera för att man byter medlemsland inom EU. Det måste även bli lättare att flytta med sig sitt privata pensionssparande och försäkringar.Den största bromsklossen för att detta ska bli verklighet är tyvärr bolagen som tillhandhåller finansiella tjänster. De tjänar nämligen på nationella marknader med få aktörer. Men så ska det inte vara inom ett frihandelsområde. Konsumenten är förlorare och får betala ett högre pris och får sämre villkor.

I tider där nationalistiska och protektionistiska rörelser växer i medlemsländerna måste vi visa nyttan med den inre marknaden. Det här betänkandet kan bana väg för en marknad där konsumenterna får billigare produkter och att det blir lättare att röra sig mellan gränserna. Vi behöver ett EU som levererar smidiga lösningar snarare än skapar problem i människors vardag. 

Olle Ludvigsson (S) 

Europaparlamentariker