Miljöpartiets EU-parlamentariker Linnéa Engström. Arkivbild.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Hög tid för EU att begränsa transfetter

Under de gångna fem åren har det lagts fram övertygande bevis för hälsofördelarna med att minska industriella transfetter i livsmedel. Nu måste EU-kommissionen agera, skriver Linnéa Engström (MP), Europaparlamentets miljöutskott.

Människor som får i sig stora mängder transfetter utsätter sig för en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Svensk lagstiftning reglerar inte mängden tillåtna transfetter i livsmedel, utan lagstiftarna har i flera års tid inväntat EU-kommissionens position. Nu har Europaparlamentet ännu en gång tagit ställning för lagstiftning.

Svenskarna får i sig ungefär 1,7 gram transfett per person och dag. Omkring en fjärdedel av mängden är industriellt transfett och resten så kallat naturligt transfett. Snacks, snabbmat och hel- och halvfabrikat är de livsmedel via vilka vi får i oss transfetter. Enligt Livsmedelsverket är den främsta källan till intag av transfett i Sverige i dag de mängder som finns naturligt i mejeriprodukter och i kött från kor och får. Men om du är en storkonsument av färdigrätter, snacks och snabbmat så får du troligtvis i dig avsevärt mycket mer transfetter.

Kranskärl-sjukdomar skördar ungefär 660 000 dödsoffer om året i EU, 14 procent av alla dödsfall. Jag anser inte att konsumenter i Sverige ska behöva undra om industrin verkligen tar hand om detta åt oss.

2011 bad Europaparlamentet och rådet EU-kommissionen att lägga ett lagförslag vilket de ignorerade. Under de gångna fem åren har det lagts fram övertygande bevis för hälsofördelarna med att begränsa industriella transfetter i livsmedel. Jag och andra Europaparlamentariker vill därför ha obligatorisk märkning och lagstadgade gränsvärden för transfetter också i Sverige och i andra EU-länder. Eftersom palmolja kan ersätta transfetter uppmanas även livsmedelsindustrin att använda hållbart producerad palmolja som tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter.

Färdigmat och snabbmat är i dag en naturlig del av vår vardag, det är enkelt, lätt och ofta billigt och sparar oss avsevärt med tid. Allt det här är bra, men nu är det dags att ställa högre krav på att dessa produkter inte innehåller onyttiga transfetter som medför hälsoproblem. Det är politikens uppgift att lagstifta bort sådana saker, så att konsumenter kan känna sig trygga.

Det är hög tid för EU-kommissionen att ta till sig hälsokraven och lägger fram ett lagförslag om transfetter.

 

Linnéa Engström (MP)

Europaparlamentets miljöutskott