Annons

Domen är ett bakslag för premiärminister Theresa May som vill att regeringen ska kunna kringgå parlamentet. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Bakslag för May – parlamentet får brexitbesluta

En brittisk domstol underkänner regeringens beslut att lämna in utträdesansökan ur EU utan omröstning i landets parlamentet.

Den brittiska regeringen förlorade på torsdagen ett domstolsmål där klagande ville pröva huruvida beslutet att utlösa EU-fördragets artikel 50 som ska ta Storbritannien ur unionen, utan en omröstning i landets parlamentet var korrekt.

Domstolen menar i sin dom att parlamentet är suveränt och att regeringen därför måste få klartecken där innan utträdesansökan lämnas in vilket premärminister Theresa May lovat göra innan mars nästa år.

Runt tre fjärdedelar av de 650 ledamöterna i det brittiska underhuset stödde tidigare fortsatt medlemskap i EU, enligt Reuters.

Förväntingarna är inte att parlamentet kommer att blockera artikel 50 men att inlämningen kan försenas eller att parlamentet kommer kräva större inflytande över utträdesförhandlingarna. De brittiska ministrarna har hittills varit relativt förtegna om sina planer inför förhandlingarna gentemot landets folkvalda.

– Artikel-50-domen understryker betydelsen att regeringen måste framföra sina förhandlingskrav inför parlamentet utan fördröjning, sade oppositionella socialdemokratiska Labours ledare Jeremy Corbyn.

Regeringen kommer överklaga domen och nästa behandling i Storbritanniens högsta domstol är planerad till början av december. Regeringens linje är att folkomröstningen räcker som intäkt för att regeringen ska få utlösa artikel 50.