Senast i mars nästa år har premiärminister Theresa May lovat att lämna in utträdesansökan för att lämna EU. Arkivbild.

Senast i mars nästa år har premiärminister Theresa May lovat att lämna in utträdesansökan för att lämna EU. Arkivbild.

Bild: Number 10

Läcka: Brittiska regeringen har ingen brexitplan

Läckta dokument visar att den brittiska regeringen ännu inte har någon plan för hur landet ska tas ur EU och att det finns stor oenighet bland ministrarna.

Det är tidningen The Times som kommit över ett dokument, en intern promemoria för den brittiska motsvarigheten till statsrådsberedningen, från 7 november och skrivet av en konsult. Det belyser bristen på en plan för att ta Storbritannien ut ur EU inför att landet senast i mars nästa år lämnar in utträdesansökan.

”Trots långvarig debatt bland departementsråden har ingen gemensam strategi uppstått. Även om det är nödvändigt missar detta väsentligen målet att ha en ’regeringsplan för brexit’ eftersom den inte har några prioriteringar och ingen länk till den övergripande förhandlingsstrategin”, heter det.

Dokumenten belyser även ”sprickor inom regeringen” mellan å ena sidan utrikesminister Boris Johnson, brexitminister David Davis, handelsminister Liam Fox och å andra sidan finansminister Philip Hammond och näringslivsminister Greg Clark.

Det uppskattas dessutom att den brittiska staten kommer att behöva anställa ytterligare 30 000 tjänstemän för att hantera utträdet. Sammanlagt beräknas de olika departementen genomföra runt 500 brexitrelaterade projekt.

I dokumentet varnas även för att storföretag kommer kunna ”hålla en revolver mot regeringens huvud” för att få försäkringar om för att kunna behålla anställda och investeringar. Den japanska biltillverkaren fick tidigare i höst försäkringar av regeringen för att vara kvar i landet efter utträdet. EU-kommissionen undersöker om detta ligger i linje med unionens regler om statsstöd.

Transportminister Chris Grayling säger sig dock inte känna till dokumenten, enligt BBC Radio 4. Han menar tvärtom att samarbetet om brexit i regeringen är gott.

Samtidigt rapporterar Financial Times att notan enligt EU-kommissionens beräkningar för Storbritannien kan komma att uppgå till motsvarande 600 miljarder kronor. Som jämförelsen väntas den brittiska statsbudgeten nästa år uppgå till motsvarande drygt 8 800 miljarder kronor. EU-kommissionen hoppas att förhandlingarna ska bli klara till hösten 2018 så att alla parlament hinner ratificera utträdesavtalet till 2019 – två år efter utträdesansökan ska ha lämnats in.