Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Rapport: Behandlingsbara sjukdomar står EU-länder dyrt

Varje år går EU-länderna miste om mer än en biljon kronor när en halv miljon löntagare dör av sjukdomar som kan förebyggas.

EU-kommissionen har tillsammans med den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD för första gången gjort en stor sammanställning över sjukvården i EU-länderna.

Den visar att kostnaden för sjukdomar som hjärtsvikt, diabetes och cancer årligen resulterar i att 555 000 personer i arbetsför ålder i EU dör en för tidig död. Högst är dödligheten i östra och centrala EU.

– Detta motsvarar en förlust på ungefär 3,4 miljoner potentiella produktiva levnadsår och en förlust på [motsvarande 1,1 biljoner kronor] per år, sade OECD-chefen Angel Gurría när rapporten presenterades på onsdagen. Det är nästa lika mycket som EU-avgiften som medlemsländerna betalar varje år.

Sammanställningen visar även skillnaden är stor mellan hur mycket pengar EU-länderna satsar på sjukvården. Sverige lägger fjärde mest pengar per invånare, motsvarande drygt 39 000 kronor per person och år. Men mer pengar innebär enligt rapporten inte nödvändigtvis att sjukvården blir bättre. Cypern, som spenderar mindre än hälften på sjukvård än Sverige, har en lägre nivå av sådana behandlingsbara dödsfall än Sverige.

OECD och EU-kommissionen räknar med att EU-länderna kommer att behöva spendera mer på sjukvård i framtiden med tanke på den åldrande befolkningen. Andelen över 65 år har ökat från tio procent 1960 till närmare 20 procent i fjol. Den beräknas öka till 30 procent år 2060.

Rapporten visar att den förväntade livslängden i i EU-länderna ökat med över sex år sedan 1990. Högst förväntad livslängd har Medelhavsländerna, trots att de lägger mindre pengar på sjukvården än de nordligare EU-länderna.

Svenskarna känner sig, näst efter irländarna, sig friskast i EU. Sämst hälsa anser sig letter och litauer ha.

Sammanställningen är det första steget i det nya initiativet ”Hälsotillståndet i EU”. Nästa steg är att senast i november 2017 ta fram landsspecifika profiler där man lyfter fram EU-länderna olika förutsättningar och utmaningar.  Det sista steget är frivilliga utbyten av bästa praxis som länderna kan föreslå.

 

Icke-överförbara sjukdomar

De 555 000 för tidiga dödsfall som EU-kommissionen/OECD hänvisar till orsakas av så kallade icke-överförbara sjukdomar. Hit hör exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, cancer, astma, diabetes, kol och stroke och orsakas av bland annat fetma, tobak och överdriven alkoholkonsumtion. Arbetsför ålder är 25-64 år.