Sondering: Svenskar litar på media

I bara ett EU-land anser en större andel av befolkningen att media är pålitlig än i Sverige.

77 procent av de tillfrågade svenskarna och danskarna i Eurobarometern anser att den information som landets medier tillhandahåller är pålitlig. Det är den näst högsta andelen i EU:s medlemsländer. Största tilliten har finländarna där 88 procent tror på vad landets medier rapporterar.

Svensk media hamnar dock längre ned på EU-listan när de tillfrågade fick ge sin syn på huruvida landets medier har en mångfald av åsikter och opinioner. Där hamnar Sverige först på plats sex.

De tillfrågade i Eurobarometern, som är EU-kommissionens opinionsmätningar, fick även svara på hur de ansåg att oberoendet och mångfalden i media förändrats de senaste fem åren.

Bland svenskarna ansåg en knapp majoritet, 51 procent, att ingen förändring skett när det gäller oberoende. Däremot anser 29 procent att svensk media blivit mindre oberoende vilket är den sjätte största andelen i EU.

När det gäller mångfalden av åsikter och opinioner menar 39 procent av de tillfrågade svenskarna däremot att den blivit större medan 20 procent anser att den blivit mindre.

Minst pålitlig anser grekerna följt av fransmännen att informationen i deras medier är.

Det mest pålitliga mediet anser, såväl i Sverige som i hela EU, man radio vara.

Undersökningen

Undersökningen genomfördes 24 september till 3 oktober 2016. Sammanlagt tillfrågades 27 768 personer över 15 år personligen i de 27 EU-länderna.

 

Frågorna som ställdes var:

Berätta i vilket utsträckning [följande påstående] stämmer överens eller ej med (landets) media:

 

(Landets) media tillhandahåller pålitlig information?

(Landets) media tillhandahåller en mångfald av åsikter och opinioner?

(Landets) media tillhandahåller information fri från politiskt tryck?

 

Tror du att i allmänhet att (landets) media (press, audiovisuell, nätbaserad osv), jämfört med fem år sedan nu är [mer eller mindre]:

Fri och oberoende

Mångfald i åsikter och opinion