Hoppa till artikelns andra spalt.

Sondering: Svenskar litar på media

Denna artikel har avpublicerats eftersom undersökningen som den byggde på var alltför vag för att kunna säga något entydig om svenskars tilltro till media.

Undersökningen från Eurobarometern hösten 2016 ställde bland annat frågan:

Sveriges media tillhandahåller pålitlig information?  


I svarsalternativet gavs möjligheten att avge fyra svar: två ja-varianter och två nej-varianter.

Ja, definitiv

Ja, i viss mån

Nej, inte riktigt

Nej, inte alls
 

När de två ja-alternativen sattes ihop framgick i artikeln att 77 procent av svenskarna litade på att media tillhandahöll pålitlig information.
 

Men eftersom uttrycket “ja, i viss mån” är så pass osäkert och svårtolkat samt att det utgjorde en stor del av det sammansatta ja-svaret har Europaportalen i efterhand valt att avpublicera hela artikeln.

 

Vi tackar de läsare som påpekat detta.