Två gånger under mätperioden har regeringens EU-politik fallit i EU-nämnden. Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Alliansen oftast nöjd med regeringens EU-politik

I en unik undersökning kan Europaportalen visa vilka EU-frågor som alliansen drivit under den rödgröna regeringen.

I riksdagens EU-nämnd bestäms den svenska linjen inför EU:s ministermöten. Eftersom regeringspartierna inte har egen majoritet i riksdagen kan övriga partier tvinga regeringen att ändra sin politik.

Europaportalen har gått genom alla protokoll från EU-nämndsmötena sedan den nuvarande regeringen tillträdde 2014 fram till i somras för att få en bild av hur de fyra allianspartiernas EU-opposition ser ut.

Fem procents motstånd

Under perioden har allianspartierna gått samman mot regeringen 37 gånger av drygt 700 granskade beslut, motsvarande fem procent av alla frågor. I övriga fall har alliansen och regeringen varit, eller efter en diskussion, blivit överens om EU-politiken.

Flera av alliansens invändningar mot regeringspolitiken har varit återkommande. Som Europaportalen visat tidigare är det ofta i toppmötes- och migrationsfrågor som oppositionen har invändningar.

Allianspartierna har bland annat förespråkat att EU ska öppna för mer arbetskraftsinvandring och då även för lågutbildade. De vill även har fler lagliga vägar in i EU för migranter och flyktingar.

Andra frågor som alliansen drivit är att medlemsländerna bör öppna sina järnvägar för privat konkurrens och att utstationeringsdirektivet inte ska reformeras.

Fällt regeringen två gånger

För att ändra den svenska EU-politiken krävs att ytterligare ett parti ställer sig bakom alliansen och därmed blir större än regeringen. Men det hör till ovanligheterna. Under mätperioden har det bara skett två gånger.

Den första gången var när alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna tvingade regeringen att driva alliansens klimatpolitik på EU-toppmötet i oktober 2014. Den andra gången inträffade två månader senare när hela oppositionen, sex partier, stoppade regeringens förslag om att EU borde införa regler om könskvotering i styrelserna hos stora företag.