EU:s datalagringsdirektiv trädde i kraft 2006 och ogiltigförklarades 2014. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen dömer ut svensk datalagring

EU-domstolen slår fast att Sverige inte kan tvinga internetoperatörer till obegränsad datalagring.

EU-domstolens förhandsutlåtande kom på onsdagen och slår fast att en ”generell och odifferentierad lagring” av uppgifter strider mot EU-rätt.

”Medlemsstaterna får inte ålägga leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster en generell skyldighet att lagra uppgifter”, heter det i ett uttalande från domstolen.

Däremot har medlemsländerna rätt att bedriva så kallad riktad lagring av uppgifter i syfte att ”bekämpa brottslighet”.

”[Under] förutsättning att lagringen av uppgifterna begränsas till vad som är strängt nödvändigt vad gäller vilka slags uppgifter som ska lagras, vilka kommunikationsmedel som avses, vilka personer som berörs och hur länge lagringen ska ske.”

Bland annat måste en oberoende myndighet förhandskontrollera lagringen.

EU-parlamentariker Max Andersson (MP) välkomnar att domstolen sätter upp gränser för datalagring.

– Det är inte rimligt att vi massövervakar våra medborgare och kränker deras privatliv. Det är dags att riva upp lagen om datalagring, sade Andersson (MP).

Omdebatterat EU-direktiv som dömts ut

Domen handlar om EU:s kontroversiella datalagringsdirektiv som trädde i kraft i maj 2006 och tvingar internet- och telefonoperatörer att spara uppgifter på sina kunders telefonsamtal, sms, mejl och internetbesök. Dessa uppgifter ska sedan kunna användas i polisutredningar vid misstanke om grova brott.

Men i flera medlemsländer ogiltigförklarade nationella domstolar direktivet. I april 2014 slog EU-domstolen fast att datalagringsdirektivet inte är förenligt med grundläggande fri- och rättigheter och är ett allvarligt intrång i privatlivet. Därefter har domstolar i Nederländerna och Belgien dömt ut datalagringen.

I Sverige kom en utredning efter EU-domstolens dom däremot fram till att den svenska lagen som bygger på det utdömda EU-direktivet om datalagring fortfarande ska gälla med hot om böter för dem som inte följde regelverket. Tele- och bredbandsoperatörer Tele 2 har tagit strid mot Post- och telestyrelsens krav att spara uppgifter om deras kunder. Kammarrätten i Sverige, där frågan behandlas, bad förra året EU-domstolen att göra ett så kallat förhandsavgörande och i dag onsdag kom domen.