Hoppa till artikelns andra spalt.

Minst löneklyftor i Sverige

Sverige har den minsta skillnaden mellan hög- och lågavlönade i EU.

EU:s statistikbyrå har delat in löntagarna i medlemsländerna efter hur mycket de tjänar i timmen före skatt. Den tiondel av löntagarna som tjänar minst har sedan jämförts med den tiondel som tjänar mest. Sverige har då den minsta skillnaden. I genomsnitt tjänar dessa högavlönade minst två gånger så mycket som lågavlönade.

I det mest ojämlika EU-landet, Polen, tjänar de högavlönade närmare minst fem gånger så mycket som de lågavlönade.

 

Uppdatering

Vi har uppdaterat artikel för att klargöra att det rör sig om löner och inte inkomster.