Lars Adaktusson (KD) i frågasätter varför Socialdemokraterna gör talmansvalet i Europaparlamentet till en partipolitisk stridsfråga.

Bild: EPP

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Socialdemokraterna bryter löfte och försvagar EU

Socialdemokraternas avtalsbrott stärker Europas ytterkantspartier. Det skriver Europaparlamentariker Lars Adaktusson (KD) och ställer två frågor till (S) i Europaparlamentet.

Det är halvtid i Europaparlamentets femåriga mandatperiod och imorgon väljer ledamöterna ny talman efter avgående Martin Schultz från Tyskland. Som främste företrädare för EU:s enda folkvalda institution har talmansposten stor politisk tyngd.  

Men istället för att följa en uppgörelse och praxis som gjort det möjligt att utse talman med breda majoriteter väljer Europas socialdemokrater att göra talmansvalet till en partipolitisk stridsfråga.

Mot populism och protektionism
I början av mandatperioden inledde Europaparlamentets kristdemokrater och socialdemokrater ett samarbete för att konfrontera de krafter som verkar för att försvaga EU. Genom att ta till vara den stora majoritet i parlamentet som vänder sig mot såväl populism och protektionism som nationalism och främlingsfientlighet har ytterkantspartiernas inflytande minimerats samtidigt som stabiliteten i det politiska beslutsfattandet har ökat. 

Det blocköverskridande samarbetet mellan parlamentets två största partigrupper har även inneburit att en stabil majoritet funnits vid valet av talman. Sedan flera år tillbaka har en uppdelning gjorts så att den socialdemokratiska gruppen tillsatt talmansposten under den ena halvan av en mandatperiod, medan kristdemokraterna tagit hand om den andra. Efter det senaste Europaparlamentsvalet bekräftades uppdelningen i ett skriftligt avtal. 

Bortse från medborgarnas bästa
Det är detta avtal som Europaparlamentets socialdemokrater nu bryter. Istället för att värna ett parlamentariskt samarbete som fungerat och som resulterat i stabilitet och viktiga reformer väljer de socialdemokratiska ledamöterna att försvaga EU och ytterst bortse från medborgarnas bästa. Som skäl för sitt löftesbrott lyfter socialdemokraterna fram förhållandet att EPP innehar viktiga topposter i andra EU-institutioner - något som är irrelevant i diskussionen om parlamentet och inte alls berörs i den skriftliga överenskommelsen.     

I enlighet med denna överenskommelse röstade jag tillsammans med övriga EPP-ledamöter på socialdemokraten Martin Schultz i talmansvalet för två och ett halvt år sedan. I morgon tisdag kommer vi att fullfölja avtalet genom att rösta på EPP:s kandidat, Antonio Tajani från Italien. Tajani är känd för sin långa politiska erfarenhet och för att i rollen som vice talman fungera mycket professionellt. 

Två frågor till S
Mot bakgrund av detta vill jag fråga Europaparlamentets svenska socialdemokrater:

Hur kommer det sig att ni självsvåldigt skrotar ett samarbetsavtal som bidragit till att minimera inflytandet för Europas ytterkantspartier? Vilka slutsatser ska Europaparlamentets övriga partigrupper och väljarna dra av Socialdemokraternas löftesbrott och bristande respekt för ett ingånget avtal?

Lars Adaktusson (KD)
Europaparlamentariker