Hoppa till artikelns andra spalt.

Minskad demokrati i Europa

Enligt The Economist minskar demokratin i EU-länderna och Sverige står för en av de största nedgångarna de senaste tio åren.

I tio år har den brittiska affärstidningen The Economists forskningsenhet bedömt världens länder efter hur demokratiska de är. För EU-länderna är den demokratiska utvecklingen nedåtgående. Under perioden har den genomsnittliga poängen för de 28 medlemsländerna minskat från 8,16 till 7,93 på den tiogradiga skalan.

Det innebär att EU-länderna som helhet nu klassas som en ”demokrati med anmärkningar” mot att tidigare hamnat i högsta kategorin: ”funktionell demokrati”. Nedgången har varit utbredd. Av de 28 EU-länderna hade 21 en sämre poäng i fjol än 2006. Mer än tio år efter den stora östutvidgningen där EU fick tio nya medlemsländer rankas endast Malta till funktionella demokratier.

Försämring i Sverige

Sverige har tillsammans med Grekland, Nederländerna och Ungern haft den relativt sämsta demokratiska utvecklingen i EU.

Annons

Trots försämringen räknas dock Sverige som EU:s mest demokratiska land enligt The Economists index som bland annat tittar på politiskt deltagande och medborgerliga rättigheter.

Sämst utveckling i Ryssland

Även i Europa som helhet är trenden negativ med ett genomsnittligt tapp på 0,3 poäng. Den sämsta demokratiska utvecklingen i hela Europa under de tio åren har Ryssland, Ukraina och Makedonien haft. Länderna har alla tappat minst ett poäng var på den tiogradiga skalan.

Det europeiska land som stigit mest i indexet är Georgien som mellan 2006 och 2016 ökat sin demokratipoäng från 4,9 till 5,93. Inom EU har Storbritannien och Italien haft den mest positiva demokratiska förändringen med 0,25 respektive 0,28 poängs ökning de senaste tio åren.