Annons

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Marita Ulvskog. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Oväntat politiskt stöd för socialt protokoll i EU

EU-parlamentet kräver att det skrivs in ett socialt protokoll i fördraget. – Det betyder kolossalt mycket, säger Marita Ulvskog.

EU-parlamentet ställde sig på torsdagen bakom ett yttrande om en så kallad social pelare i EU. Den handlar om ett utökat frivilligt EU-samarbete på bland annat arbetsmarknader, sociala frågor och välfärd.

Flera parlamentariker hade samtidigt föreslagit att ett ”socialt protokoll” skulle skrivas in i EU-fördraget nästa gång EU ändrar i det. Ett sådan socialt protokoll är tänkt säkra att grundläggande sociala rättigheter juridiskt har företräde framför ekonomiska friheter och har länge varit en viktig fråga för de svenska Socialdemokraterna.

Oväntat resultat

Med en minimal marginal, 317 mot 315, ställde sig EU-parlamentet bakom ändringsförslaget.

– Det blev en glädjeexplosion när vi vann med två röster. Vi hade inte vågat räkna med det. För oss betyder det kolossalt mycket, säger Marita Ulvskog till Europaportalen efter omröstningen.

Hon tror inte att ett socialt protokoll i ett framtida nytt EU-fördrag kommer att innebära ”himmelriket” med en ”nordisk kollektivavtalsmodell i hela EU”, men att det är en viktig markering för arbetet med sociala frågor i EU

– Vi tror att detta är något vi kan använda i det fortsatta arbetet när vi ska lagstifta om utstationering och andra frågor, säger Ulvskog.

Uppmanar kommissionen ta fram nya arbetsmarknadsregler

Uttalandet som helhet fick stöd av 396 EU-parlamentariker mot 180. I det uppmanas kommissionen bland annat att ta fram nya regler för den nya arbetsmarknaden med andra anställningsformer än tidigare, exempelvis för personer som jobbar för företag som Uber.

Den centerpartistiska EU-parlamentarikern Fredrick Federley är, liksom resten av allianspartierna, kritisk till att flytta sociala frågor till EU-nivå.

– Skulle [uttalandet] bli verklighet kommer lönepolitiken att regleras och underminera våra [kollektiv-]avtal. I längtan efter vår standard gör EU-parlamentet allt för att bryta grunden för vår [svenska] modell, twittrade Federley.

I mars väntas EU-kommissionen komma med ett skarpt förslag om den sociala pelaren.