Annons

Ewa-May Karlsson (C) efterlyser en EU-strategi för alkoholrelaterade frågor

Bild: Regionkommittén

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Hög tid för en ny alkoholstrategi

Den svenska regeringen måste ligga på för en ny alkoholstrategi på EU-nivå. Det är snart fem år sedan den förra strategin löpte ut, skriver Ewa-May Karlsson (C) ledamot i EU:s regionkommitté.

Årets totala EU-budget är 155 miljarder euro. Precis lika mycket var notan för de direkta sociala kostnaderna av alkoholrelaterade skador inom EU. Detta är en enorm summa pengar, pengar som förutom att de hade kunnat användas till något annat, vittnar om ett oerhört lidande, framför allt bland barn som växer upp med en eller två alkoholiserade föräldrar. Det var detta som triggade mig att presentera ett eget initiativyttrande för Regionkommittén om "Behovet av och vägen mot en EU-strategi för alkoholrelaterade frågor".

Minerad mark
Redan tidigt i processen förstod jag att jag var ute på minerad mark. Jag har därför gjort mitt yttersta för att presentera ett balanserat yttrande som de flesta medlemmar i Regionkommittén oberoende om de kommer från vin-producerande, öl-producerande, sprit-producerande länder eller länder som Sverige och vissa andra länder, som mer än andra ser till folkhälsoaspekten, kan stödja. Jag är därför glad över att mitt yttrande antagits av Regionkommitténs plenarsession på torsdagen (igår).

Mina sydländska kollegor har betonat vinets hälsoaspekter och att vinet utgör en mycket viktig faktor ur ett kulturellt perspektiv och inte minst för turistnäringen. Det finns läkare som tvistar om huruvida en måttlig vinkonsumtion har fördelar för hjärt-och kärlsjukdomar.

Något som inte verkar ha fått uppmärksamhet i södra Europa är de nya forskningsresultaten som visar på att även en låg vinkonsumtion ökar risken för cancersjukdomar såsom prostatacancer och bröstcancer till exempel. Det är stora industriintressen som står på spel och vissa väljer att inte ta till sig nya rön.

Eftersom Europaportalen är ett svenskt forum, så vill jag vädja till den svenska regeringen och till svenska Europaparlamentariker att kräva att EU-kommissionen utarbetar en ny alkoholstrategi. Den tidigare antogs 2006 och löpte fram till 2012. I snart fem år har vi alltså stått utan en alkoholstrategi. Vi har förlorat mycket värdefull tid.

Ny alkoholstrategi behövs
En alkoholstrategi på EU-nivå bör i min mening inkludera en rad frågor så som till exempel:

• Tuffare regler vad gäller marknadsföring av alkohol både i TV, tidningar och sociala media. Vi är bekymrade över den växande marknad av sponsring av idrotts- och kulturevenemang. När ett barn sätter sig och tittar på fotboll med sina föräldrar matas de bokstavligen med alkoholreklam. Att alkohol kopplas till just sport är naturligtvis extra problematiskt.

• Konsumentinformationen måste förbättras rejält. Vi kräver därför att Kommissionen färdigställer rapporten om hur alkoholförpackningar ska inkluderas i befintliga lagar om innehållsdeklarationer med ingredienser, näringsinnehåll och kalorier. Konsumenterna har rätt att veta vad produkter innehåller för att kunna göra informerade val. Varningstexter riktade till gravida, barn, unga och fordonsförare är också ett viktigt komplement.

• Minska tillgången av lågt prissatt och lättillgänglig alkohol, vilket riskerar att leda till hög alkoholkonsumtion som i sin tur kan leda till leverskador och för tidig död.

• Mycket kan göras på trafiksäkerhetsområdet. Alkohol ligger bakom så många som 25 procent av alla dödliga bilolyckor inom EU. Promillegränser, informationsinsatser och utbildning är viktiga element för att få ner den här siffran. En annan skulle kunna vara att införa alkolås på en större del av den europeiska bilparken. Kommissionen har låtit utarbeta en studie som just handlar om alkolås. Studien kom med en rad rekommendationer som sträcker sig från att medlemsländerna utbyter information och goda erfarenheter till att man antar en gemensam EU-lagstiftning som skulle göra införandet av alkolås obligatoriskt i alla bilar. Detta vore ett oerhört lyft för trafiksäkerheten.

Klara och tydliga mål
Som svensk regionpolitiker med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor ser jag vikten av en gemensam EU-strategi, inte bara av de anledningarna jag nämnt ovan, utan också för att möjliggöra ett mer strukturerat informationsutbyte mellan medlemsländer. Ett sådant informationsutbyte skulle kunna leda till ett bättre förebyggande arbete på nationell såväl som på lokal och regional nivå.

Jag vädjar därför till svenska Europaparlamentariker och till den svenska regeringen att kräva att Kommissionen presenterar en ny uppdaterad alkoholstrategi med klara och tydliga mål.

Ewa-May Karlsson (C)
Ledamot i EU:s regionskommitté