Hoppa till artikelns andra spalt.

Prognos: Bättre tider väntas

Trots betydande osäkerhet i världen höjer EU-kommissionen sin ekonomiska prognos för medlemsländerna.

För första gången på ett årtionde räknar EU-kommissionen med tillväxt i alla 28 medlemsländer under de två kommande åren.

– Tillväxten fortsätter även om den sätts på prov av osäkerheter, sammanfattade EU:s ekonomikommissionär, den franske socialdemokraten Pierre Moscovici, den senaste ekonomiska prognosen som offentliggjordes på måndagen.

Prognosen är en av tre som kommissionen gör per år. Jämför med den förra, från november i fjol, höjer kommissionen sin tillväxtprognos för hela EU från 1,6 till 1,8 procent. Det är framför allt i de östra medlemsländerna som tillväxten är stark.

Osäker prognos

Men Moscovici menar att osäkerheten kring beräkningarna är ovanligt stor, framför allt oförutsedda händelser som kan påverka ekonomin negativt. Han pekar på terroristdåd, de brittiska utträdesförhandlingarna och de många och viktiga valen i medlemsländerna i år.

– USA utgör den enskilt största osäkerhetskällan, sade Moscovici.

Även arbetslösheten och medlemsländernas statsskulder väntas minska under de två kommande åren.

Svensk ekonomi går bra

För Sveriges del är tillväxtprognosen oförändrad jämför med i höstas och pekar på en fortsatt stark ekonomi med minskad arbetslöshet, ökade realinkomster och förbättrade statsfinanser.

Osäkerheten kring bedömningen av den svenska prognosen kretsar kring integrering av migranter på arbetsmarknaden och utvecklingen på den globala handelsmarknaden.