Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) i samspråk med sin finske liberalkonservative kollega Petteri Orpo på finansministermöte i Bryssel.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige vägrar ge EU-kommissionen ansvarsfrihet

Det är oklart hur många EU-länder som stödjer den svenska linjen.

För sjätte året i rad vägrar Sverige att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för EU:s budget.

Bakgrund till att Sverige vill ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgeten 2015 är den samma som tidigare: Andelen fel i budgeten är allt för hög.

Revisionsrättens beräkningar visar att det är fel på 3,8 procent  av alla transaktion med EU-budgeten att jämföra med revisorernas godtagbarnivå på högst två procent. Felen kan vara allt från bristande formaliteter där inga pengar gått direkt förlorade till rena bedrägerier. De flesta felen begås i medlemsländer när de hanterar EU-bidrag i olika former.

Jämfört med året innan har felprocenten minskat från 4,4 procent. Men de inblandade kan bättre menar revisorerna.

Många fel kan undvikas
“Om kommissionen, myndigheter i medlemsstaterna eller oberoende revisorer hade använt all tillgänglig information skulle de ha kunnat förebygga eller upptäcka och korrigera en stor del av felen innan betalningarna gjordes” heter det i EU-revisorernas rapport.

– Vi tycker att det är positivt att felprocenten har minskat men vi kommer inte att rösta för ansvarsfrihet för att felprocenten är [fortfarande] för hög. Det är viktigt att man är försiktig skattebetalarnas pengar, sade finansminister Magdalena Andersson (S) till Europaportalen på fredagen utanför riksdagens EU-nämnd.

Få länder säger nej
På tisdag väntas EU-ländernas finansministrar rösta för en positiv rekommendation till Europaparlamentet och avgör frågan. De senaste sex åren har Sverige tillsammans med några få medlemsländer vägrat ge ansvarsfrihet för EU-kommissionen. Hur många länder  som stödjer den svenska linjen denna gång är oklart.

– Det vet vi inte exakt än. Men tidigare har vi röstat nej tillsammans med Nederländerna och Storbritannien, sade Magdalena Andersson.