Shousha-flyktinglägret på den tunisisklibyska gränsen. Arkivbild.

Shousha-flyktinglägret på den tunisisklibyska gränsen. Arkivbild.

Bild: Guerric

Tyskfranskt krisförslag: Skicka tillbaka migranter utan asylprövning

Frankrike och Tyskland vill att migranter ska kunna avvisas från EU-länderna till läger utanför unionen i krissituationer.

I EU-parlamentet och medlemsländerna förhandlas just nu nya gemensamma asylregler. I ett inspel vill EU:s två tyngsta länder, Frankrike och Tyskland, att upplägget i flyktingavtalet med Turkiet ska användas i även andra länder då många människor flyr till Europa.

”Ett stort inflöde [av migranter] kan bara förhindras i nära samarbete med EU:s grannländer. EU-Turkietavtalet är […] en blåkopia för Europas framtida asylpolitik”, heter det i inspelet som skickats ut till medlemsländerna.

Flyktingavtalet från mars i fjol innebär att migranter som tar sig via Turkiet till Grekland kan skickas tillbaka till Turkiet.

Nuvarande förslag ej tillräckligt

Det förslag på nya asylregler som EU-kommissionen lade fram förra sommaren är enligt Tyskland och Frankrike inte tillräckligt långtgående när det gäller att kunna avvisa migranter. De två länderna vill att ett EU-land, i en krissituation, direkt ska kunna skicka tillbaka migranter till läger i ett land utanför unionen där deras rätt till asyl ska prövas. De som uppfyller krav för internationellt skydd ska sedan tas emot som kvotflyktingar av något EU-land.

I dag finns en rad krav för att kunna direktavvisa migranter till ett icke-EU-land utan att de först får sin asylansökan prövad: att de inte hotas av våld eller riskerar att förföljas, att mottagningen i landet är human och att det finns sjukvård och tillgång till utbildning och landets arbetsmarknad.

Enligt inspelet ”uppfyller de flesta av EU:s grannländer, i synnerhet inte de söder som Medelhavet, inte alla dessa krav”. Frankrike och Tyskland vill istället att det ska räcka med att migranterna inte hotas av våld eller att förföljas för att de i ett läge när många migranter kommer samtidigt ska kunna skickas tillbaka. Det ska dessutom räcka att endast den region dit de skickas är säker. Ett EU-land ska kunna samla in alla migranter i ”ankomstzoner” och med hjälp av asyltjänstemän från andra medlemsländer göra snabbedömningar om huruvida de kan skickas tillbaka.

”Detta handlar inte om att bygga ’Fästning Europa’. Det handlar om att bekämpa olaglig invandring som redan kostat tusentals livet och om att byta ut det mot ett reglerat system med lagligt tillträde kombinerat med humana levnadsvillkor garanterade av EU i länder utanför unionen”, heter det.

Kritik för förakt mot mänskliga rättigheter

Enligt juridikprofessor Steve Peers vis Essexuniversitet i Storbritannien innebär förslaget en ”massutdrivning” av migranter från EU innan deras asylrätt kan prövas i ett EU-land.

”Även om [förslagsförfattarna] för syns skull ger sitt stöd för mänskligarättighetsprinciper visar deras plan ett underliggande förakt för dem”, skriver han i en kommentar.

Vid EU-toppmötet i början av månaden enades medlemsländernas stats- och regeringschefer om att inleda ett samarbete med Libyen om bland annat utbilda och stödja dess kustbevakning för att hindra att personer försöker ta sig över Medelhavet till Italien.

Migrationsfrågan är en av de tyngsta punkterna på EU-toppmötet i Bryssel 9-10 mars.