Statsminister Stefan Löfven (S) undertecknar Romförklaringen.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Längtan till enighet enade EU-ledare

I Romförklaringen betonar EU och dess medlemsländer vikten av enighet när unionens framtid ska formas.

Stats- och regeringscheferna för 27 EU-länder och ledarna för EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska rådet skrev på lördagen under den så kallade Romförklaringen – ett uttalande om unionens framtid. Huvudbudskapet var vikten av enighet bland medlemsländerna och fokus på fyra områden.

”Vi kommer att göra Europeiska unionen starkare och mer motståndskraftig genom ännu större enighet och solidaritet mellan oss och respekt för gemensamma regler. Enighet är för oss både en nödvändighet och ett fritt val”, heter det i dokumentet.

Signerandet skedde på dagen 60 år efter att EU:s grundarländer skrev under ett av unionens startdokument, Romfördraget.

– Bevisa i dag att ni är Europas ledare, att ni bryr er om detta arv som vi fått från den europeiska integrationens hjältar för 60 år sedan, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Förklaringen radar upp fyra huvudfokus för EU under de kommande tio åren: säkerhet, en stark ekonomi, sociala frågor och mer engagemang i världspolitiken.

– Nu måste vi titta framåt. Vi behöver skapa fler jobb, motverka klimatförändringarna, och hitta ett sätt att hantera migrationen så att förre tvingas fly och så att alla länder tar ansvar. På alla dessa områden kan och måste vi göra mer, sade statsminister Stefan Löfven (S).

En knäckfråga under arbetet med förklaringen var en formulering kring huruvida vissa medlemsländer ska kunna gå vidare med egna samarbeten inom EU, något som förespråkas av bland annat de sex grundarländerna. Polen hotade dock med att inte skriva under om denna idé blev för framträdande.

I den slutliga texten står det att EU-länderna kan agera i olika takt och intensitet men att de ”ska röra sig i samma riktning”.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ser positivt på framtiden.

– Atmosfären är nu sådan att vi kan ta oss an detta med tillförsikt, sade Juncker.

Romfördraget ses som en hållpunkt på vägen mot att mejsla fram EU:s framtida fokus. Under året ska EU-kommissionen presentera olika utkast på med detaljerade förslag på områdena som medlemsländerna ska ta ställning till. Om en månad kommer det första utkastet som handlar om den sociala dimensionen av EU-samarbetet.