Hoppa till artikelns andra spalt.

Trots nya regler – få kvinnliga EU-domare

EU-parlamentariker Jytte Guteland tycker att medlemsländerna är för dåliga att utse kvinnliga domare till EU-domstolen trots att man lovat att göra det.

I slutet av 2015 enades EU-parlamentet och medlemsländerna om att fördubbla antalet domare i den delen av EU-domstolen som heter tribunalen. Medlemsländernas regeringar ska enligt överenskommelsen utse två domare vid nytillsättningar och ska ”försöka välja en man och en kvinna”.

Den den tidpunkten var fem av de 28 domarna kvinnor. Av de 15 nya domare som utsågs av medlemsländerna för ett år sedan finns endast tre kvinnor.

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Jytte Guteland, som drev kravet på ökad jämställdhet i tribunalen, är besviken på medlemsländerna.

– Vi fick försäkran från rådet i [förhandlingarna] att man skulle respektera en jämn könsfördelning därför är vi besvikna hur utnämningarna nu går till, säger Guteland till Europaportalen.

Frågan debatterades i veckan med representanter för medlemsländerna i EU-parlamentet.

Annons

– Vi krävde att rådet ska återkomma med hur man ska arbeta för att respektera överenskommelsen, säger Guteland som kritiserar rådets försvar.

– Det var väldigt märkliga argument som framfördes av rådet i debatten om kompetens. Som att vi inte skulle tillräckligt med kompetenta kvinnor.

Av de nuvarande 45 domarna i tribunalen är tio kvinnor. Det är framför allt medlemsländerna i östra Europa som nominerar kvinnliga domare. Sverige tillhör de EU-länder som i dagsläget inte har en kvinnlig domare vare sig i tribunalen eller i domstolen.

Sedan 1989, då tribunalen kom till, har en av fem domare varit kvinnor. Fler än hälften av medlemsländer, 15 stycken, har aldrig nominerat en kvinnlig domare till tribunalen. Sverige tangerar historiskt EU-genomsnittet med en av fem domare som kvinna. Det land som utsett flesta kvinnliga domare är Polen – alla landets tre domare hittills har varit kvinnor.

Europaparlamentets S&D-grupp, som Socialdemokraterna tillhör, har ställt en fråga till ministerrådet om vilka åtgärder medlemsländerna avser vidta för att komma till rätta med jämställdhetsproblemet. Ministerrådets svar hade inte kommit när denna artikel publicerades.