I juli 2015 drog EU-kommissionen tillbaka siit mammaledighetsförslag efter att medlemsländerna inte kunde enas. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Delad föräldraförsäkring föreslås i hela EU

EU-kommissionen vill förlänga föräldraledigheten för både kvinnor och män.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett av sina flaggskepp – en social pelare som ska öka invånarnas sociala trygghet.

Ett av förslagen handlar om jämställdhet i arbets- och familjelivet. Kommissionen vill jämna ut skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller sysselsättning och att vara hemma och att ta hand om barn och sjuka släktingar. I dag är andelen sysselsatta kvinnor över tio procentenheter lägre än bland män.

– Att få balans mellan arbete och familjeliv är en utmaning för kvinnor och män i hela Europa, sade jämställdhetskommissionär, den tjeckiska liberalen Vĕra Jourová.

Kommissionen vill därför att alla föräldrar ska garanteras minst fyra månaders föräldraledighet vardera som inte kan överlåtas och att dessa ska kunna tas ut fram till barnet är tolv år. Dagens minimiregler garanterar fyra månaders föräldraledighet varav minst en som inte kan överlåtas, detta gäller till barnet är åtta år.    

Även Sverige skulle påverkas om förslaget blir verklighet. I dag är det tre månader som inte får överlåtas.

Man vill även att medborgarna ska kunna ta ut fem dagar per år för att ta hand om sjuka släktingar. Ersättningen ska vara minst på samma nivå som sjukpenningen i landet. Föräldrar med barn upp till tolv år ska även få rätt att begära förkortad arbetstid, flextid eller distansarbete.

Förslagen går närmast till Europaparlamentet och ministerrådet som ska förhandla fram ny lagstiftning på området.