EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU till Ungern: Vart är ni på väg?

EU-kommissionen är oroad för den demokratiska utvecklingen i Ungern och kräver svar om vad landets regering egentligen vill. Men kommissionen får kritik för lamt agerande.

Nyligen klubbade det ungerska parlamentet en lag som kritiker menar är riktat mot det ansedda Centraleuropeiska universitetet i Budapest. Den nationalkonservativa regeringen har även skickat ut en enkätundersökning till hushåll med namnet ”Stoppa Bryssel”.

Det finns dessutom planer på en lag om att icke-statliga organisationer måste redovisa utländska bidrag, något som motståndare anser hota civilsamhällets ställning. Premiärminister Viktor Orbán har även drivit genom en lag om att alla asylsökande ska spärras in i containrar i väntan på besked. Kommissionen oroas också för situationen för romer i Ungern.

– Allt detta sammantaget anser jag det finnas ett behov av en politisk dialog med premiärminister Orbán och den ungerska regeringen om i vilken riktning de vill ta landet. Var vill ni befinna er i Europeiska unionen? Delar ni våra värderingar? sade EU-kommissionens förste vice talman, den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans på tisdagen. Han lyfte fram artikel 2 i EU-fördraget där medlemsländerna enats om gemensamma värderingar som mångfald tolerans, rättvisa och solidaritet.

EU-kommissionen analyserar huruvida de ungerska lagarna ligger i linje med EU-lag och i slutet av månaden ska kommissionärerna ta ställning till hur man ska gå vidare. En möjlighet för kommissionen är att inleda ett så kallat överträdelseförfarande, det första steget mot att dra ett medlemsland inför EU-domstolen.

Han sade att den ungerska regeringen tidigare visat villighet att diskutera och att han i dagsläget inte ser något ”systematiskt hot” mot rättsstatligheten i Ungern.

Timmermans uppmanade även EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet att vara med i en sådan diskussion.

Kritik mot Timmermans

Men EU-parlamentets liberala Alde-grupp kritiserar Timmermans för att inte ha vidtagit några åtgärder mot den ungerska universitetslagen.

Annons

– Det är imponerande att Timmermans kan hålla en presskonferens som svar på ett av de fräckaste angreppen på europeiska värderingar som vi sett utan att egentligen säga något. Om länder på egen hand kan besluta huruvida man vill respektera europeiska värderingar om liberal demokrati är det slutet på det europeiska projektet som vi känner det, sade den nederländska socialliberala EU-parlamentarikern Sophie in ’t Veld i ett uttalande.

Tidigare kritik mot Ungern

Det är inte första gången EU-kommissionen och Viktor Orbán ligger i luven på varandra.  2011 riktade kommissionen kritik mot en ungersk medielag med motivering att den stred mot yttrandefriheten och rätten till information. Året efter inledde EU-kommissionen ett överträdelseförfarande mot en grundlagsförändring som man ansåg hotade oberoendet hos landets centralbank, domstolar och datasäkerhetsmyndighet.

Även en rad andra internationella organisationer har varnat för utvecklingen i Ungern. När Orbáns nationalkonservativa Fidesz valdes om 2014 menade samarbetsorganisationen OSSE att partiet utformat valet till sin fördel.

“En rad rättsliga ändringar antogs, valkampanjer påfördes med restriktioner, medierapporteringen var partisk och skillnaden mellan regeringspartiet och staten otydliggjordes”, skrev OSSE i ett uttalande.

I ett uppmärksammat tal samma år sade Viktor Orbán att Ungern måste bryta med liberala principer och pekade ut Kina och Ryssland som politiska förebilder.

– Jag tror inte att vårt medlemskap i EU hindrar oss från att bygga en oliberal ny stat grundad på nationella fundament. Eran av liberala demokratier är över. Vår tid kommer, sade Orbán då.

Premiärministern har även förespråkat att Ungern bör återinföra dödsstraffet.

Under flyktingkrisen har Ungern intagit den kanske mest hårdnackade inställningen i EU med att bland annat bygga stängsel och sätta in armén för att stoppa migranter. Landet höll även en folkröstning där invånarna uppmanades rösta nej för att inte ta emot några flyktingar inom EU:s omfördelningsprogram.